Connect with us

Infrastruktura

190 mln zł na poprawę stanu dróg. Sprawdź, gdzie się będzie budowało

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło 13 programów inwestycyjnych. Drogowcy w dziewięciu województwach zbudują nowe odcinki dróg i przebudują istniejące – tak by zapewnić większe bezpieczeństwo w ruchu

Opublikowano

-

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło 13 programów inwestycyjnych. Drogowcy w dziewięciu województwach zbudują nowe odcinki dróg i przebudują istniejące – tak by zapewnić większe bezpieczeństwo w ruchu

Prace drogowe na drodze ekspresowej. Źródło: GDDKiA

Prace drogowe na drodze ekspresowej. Źródło: GDDKiA

Wśród planów zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury są inwestycje związane m.in. z budowę rond, chodników, przejść dla pieszych a także zatok autobusowych. Zadania na które Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy 190 mln zł będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz małopolskim.

Bezpieczeństwo ma się poprawić na drodze krajowej nr 20 w Stargardzie w woj. zachodniopomorskim. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106. Powstaną tam ronda, które jak zapowiada resort wpłyną na poprawę płynności w ruchu oraz bezpieczeństwa. Roboty będą realizowane w latach 2018-2019.

W 2020 r. ruszą z kolei prace nad przebudową mostu przez rzekę Struga Kramarzyńska na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Kramarzyny (woj. pomorskie). Plan przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu, ale w celu zapewnienia ciągłości ruchu na DK 20 w trakcie remontu, główne roboty prowadzone będą metodą połówkową. Na trasie powstaną nowe nasypy, kanały technologiczne. Przebudowane zostaną także dojazdy do mostu. Dno i linia brzegowa rzeki zostaną wzmocnione i uregulowane. Inwestycja ma usprawnić ruch drogowy, pieszy i rowerowy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

Poprawa stany dróg krajowych. Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Miejsca, w których będą realizowane programy poprawy stany dróg krajowych zatwierdzone właśnie przez resort infrastruktury. Fot. Ministerstwo Infrastruktury

W latach 2020–2021 w woj. pomorskim rozbudowana zostanie DK nr 22 na odcinku granica województwa – Buszkowo. Na odcinku 3 km zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi i dostosowana do nośności 11,5 t/oś. Rozbudowane zostaną także skrzyżowania z drogami niższej kategorii. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe a także zatoki autobusowe. Droga zostanie również oświetlona.

Doświetlanie przejść i zatok autobusowych

W województwie warmińsko-mazurskim jeszcze w tym roku dojdzie do rozbiórki istniejącego mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę na drodze krajowej nr 16 w miejscowości  Sobiewola. Inna tegoroczną inwestycją w woj. warmińsko-mazurskim będzie poprawa bezpieczeństwa na DK 16 w miejscowości Sędki. Powstaną zatoki autobusowe, chodniki, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie – zarówno zatok jak i przejść dla pieszych.

W woj. wielkopolskim w latach 2020-2021 rozbudowane zostaną mosty na rzece Gwdzie i Noteci na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Ujście. W ramach tej inwestycji powstaną także kładki pieszo–rowerowe, które podczas prac zasadniczych będą pełniły funkcję mostów objazdowych.

Jeszcze w tym roku Wielkopolan czeka rozbudowa drogi krajowej nr 72 w miejscowości Tuliszków. Wzmocniona zostanie nawierzchnia drogi. Ministerstwo zapowiada także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uporządkowanie dostępności do drogi.

Bezpieczniej na drodze nr 79 w Piasecznie

Na Mazowszu przebudowana zostanie DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie z ul. Energetyczną – skrzyżowanie z ul. Syrenki. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowane zostaną m.in. systemy oświetlenia drogowego oraz odwodnienia drogi. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość i usprawnić połączenie drogowe pomiędzy Warszawą i Piasecznem oraz poprawić stan techniczny drogi. Prace będą realizowane w latach 2019-2020. Rozpoczną się także prace przygotowawcze (wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów) pod rozbudowę DK 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii.

Budować będzie się także w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. Bezpieczeństwo ma się poprawić na DK 36 koło miejscowości Łazek w woj. dolnośląskim. Powstanie 190 m chodnika, 2 zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 36. W opolskim rozbudowana zostanie droga krajowa nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany. W ramach inwestycji rozbudowana i wzmocniona zostanie istniejąca jezdnia. Powstaną trzy skrzyżowań o ruchu okrężnym. Zbudowane zostaną m.in. chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe. Realizacja robót przewidziana jest na lata 2021–2022. W woj. śląskim na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Tworóg powstanie most (2020 r.) W Małopolsce z kolei już przyszłym roku zbudowany zostanie nowy most przez potok na drodze krajowej nr 52 w miejscowości Izdebnik

AN