325 milionów złotych na inwestycje drogowe

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Budowa chodników i zatok autobusowych, doświetlanie przejść dla pieszych, nowa sygnalizacja i przebudowa skrzyżowań – Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdziło dziewięć programów inwestycji drogowych, które zostaną zrealizowane w siedmiu województwach

Roboty drogowe. Fot. CC0

Roboty drogowe. Fot. CC0

Prace, których łączny koszt wyniesie około 325 mln zł będą realizowane w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, śląskim, mazowieckim i lubelskim. – Są to zadania związane z przygotowaniem do realizacji odcinka drogi ekspresowej, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś, budową lub przebudową mostów. Inwestycje te poprawią również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację dróg, w szczególności przebudowę skrzyżowań, przejść dla pieszych, budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz zatok autobusowych – poinformował Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pierwsze prace będą realizowane już w 2018 r.

Zmiany w związku z budową A1

W ramach zatwierdzonych przez MiB projektów m.in. w woj. wielkopolskim w miejscowości Jaraczewo zmodernizowany zostanie most na rzece Obra, który jest obecnie  złym stanie technicznym. W woj. dolnośląskim zaplanowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko. Powstaną tam nowe zatoki autobusowe, zjazdy, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Wybudowane zostaną chodniki oraz wyznaczone nowe przejścia dla pieszych wyposażone w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pieszych. W woj., łódzkim zaplanowana została poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych nr 12 i 91. Inwestycje mają na celu zabezpieczenie pieszych, bo równolegle do tych dróg będą się toczyć prace przy budowie autostrady A1. Na trasach równoległych spodziewany jest w związku z tym wzmożony ruch.  Prace będą obejmować m.in. wykonanie  43 zatok autobusowych, 26 dojść do zatok autobusowych, 11 sygnalizacji świetlnych, 2 doświetleń przejść dla pieszych, 5,7 km chodników.

W Małopolsce na DK 79 w miejscowości Nawojowa Góra realizowany będzie Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Prace, które mają zostać przeprowadzone w 2018 r. będą obejmować m.in. budowę chodnika po lewej stronie drogi o długości 100 m oraz przebudową istniejących zjazdów.

W woj. mazowieckim bezpieczeństwo ma zostać poprawione na DK 48 w miejscowości Dobieszyn i Sielce. Wydłużony ma zostać ciąg pieszy. Powstanie także zatoka autobusowa oraz chodnik dla pieszych.

Lubelskie – start za cztery lata

W latach 2022-2024 realizowany będzie projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74 w województwie Lubelskim na odcinku Hrubieszów – Zosin. Między innymi ma zostać poszerzona jezdnia (z 6 do 7 m), konstrukcji nawierzchni drogi wzmocniona (do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś). Przebudowane mają zostać istniejące chodniki, powstać mają nowe trasy dla pieszych i rowerzystów. Projekt zakłada także zbudowanie nowych zatok autobusowych oraz przebudowę geometrii wlotów dróg powiatowych i gminnych, przebudowę istniejących zjazdów.

AN