Będzie przebudowa jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Małopolsce

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu

Budowa drogi. Fot. CC0

Budowa drogi. Fot. CC0

Droga Krajowa nr 94 jest jedną z najbardziej zatłoczonych w Małopolsce. Średnie dobowe natężenie ruchu na tym odcinku waha się od 22 do 25 tysięcy pojazdów. Dzięki podpisowi ministra jest już pewne, że będą pieniądze na jej przebudowę. – Zdecydowałem, że DK 94 zostanie przebudowana, szacowana wartość tej inwestycji to 114 mln zł. Ostatni odcinek trasy przez Olkusz, o długości 4,5 kilometra, będzie realizowany – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Inwestycja obejmuje dwujezdniowy olkuski odcinek dk 94 o długości ok 4,3 km. Rozbudowa rozpocznie się w rejonie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Pakuską.

W ramach rozbudowy podniesione zostaną parametry nośności drogi do 115 kN/oś. Zadanie obejmuje też szereg inwestycji poprawiających przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. Przebudowane zostaną skrzyżowania, na których m.in. zainstalowana będzie sygnalizacja świetlana oraz zatoki autobusowe. Powstaną też nowe chodniki i ciągi pieszo rowerowe, a komfort życia mieszkańców Olkusza poprawią ekrany akustyczne.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 113,9 mln zł, a jej realizacja zaplanowana jest na lata 2020–2021.

red