Connect with us

Infrastruktura

PZU funduje samorządom aktywne przejścia dla pieszych

20 przejść dla pieszych ma szansę zyskać aktywne oświetlenie i maty antypoślizgowe. Ze zgłoszeń samorządów wybierają je internauci w głosowaniu oraz Komisja Konkursowa Fundacji PZU

Opublikowano

-

20 przejść dla pieszych ma szansę zyskać aktywne oświetlenie i maty antypoślizgowe. Ze zgłoszeń samorządów wybierają je internauci w głosowaniu oraz Komisja Konkursowa Fundacji PZU

Aktywne przejścia dla pieszych, które funduje samorządom PZU. Fot. YouTube

Aktywne przejścia dla pieszych, które funduje samorządom PZU, będą wyposażane m.in. w maty antypoślizgowe ułatwiające zatrzymanie pojazdu. Fot. YouTube

Nie po raz pierwszy Fundacja PZU działa lepiej niż urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na polskich drogach. Tegoroczna odsłona kampanii „Stop wariatom drogowym” skupiła się najpoważniejszym problemie w kraju – bezpieczeństwie pieszych. W jej ramach wszyscy pierwszoklasiści w kraju dostaną odblaskowe serduszka. Ale też w ramach konkursu dla zarządców dróg 20 przejść dla pieszych zostanie wyposażonych w światła na znakach, które będą migać, gdy system wykryje pieszych na zebrach oraz odblaski punktowe i maty antypoślizgowe przed przejściem.

– W tym roku obok działań edukacyjnych i zachęcania Polaków do zaangażowania się w akcję chcemy zostawić jakiś trwały ślad – element na stałe zwiększający bezpieczeństwo. Dlatego zapraszamy wszystkie samorządy do udziału w konkursie „Aktywne przejścia dla pieszych”. W połączeniu z aktywnością obywatelską społeczności lokalnych przełoży się to na realne zmiany i poprawę bezpieczeństwa w ich najbliższej okolicy – informuje Bogdan Benczak, prezes Fundacji PZU.

20 bezpieczniejszych przejść

Zarządcy dróg zgłosili do konkursu 344 przejścia dla pieszych. Co tydzień internauci w głosowaniu wybierają, które z tych zgłoszonych przejść ma zostać zmodernizowane. Wygrywa jedno, na które oddanych zostanie najwięcej głosów. W pierwszym głosowaniu, które kończy się dziś, najwięcej głosów zebrały następujące miejscowości: Marki (ul. Szkolna), Pelplin (ul. Mickiewicza), Myszków (ul. Jedwabna), Kobyłka (skrzyżowanie ulic ks. T. Zagańczyka i Serwituckiej), Krasnystaw (ul. Mostowa). To prawdopodobnie z nich wyłoniony będzie zwycięzca głosowania. Później komisja konkursowa poda cztery kolejne lokalizacje.

Następnych 15 przejść do zmodernizowanie zostanie wyłonionych w kolejnych głosowaniach i decyzjach komisji konkursowej – więcej na stronie www.stopwariatom.pl

Fundacja PZU nie tylko zapewnia przebudowę przejścia dla pieszych wyłonionego w konkursie, ale nakłada też na zwycięzców pewne obowiązki. Samorząd, który został wybrany przez internautów w głosowaniu, będzie musiał co najmniej przez dwa lata utrzymywać infrastrukturę takiego przejścia w dobrym stanie – również odnawiać ją w przypadkach aktów wandalizmu. Samorządowcy będą musieli co roku przesłać zdjęcia dokumentujące stan infrastruktury.
Poza tym zarządca drogi będzie musiał też zorganizować uroczyste otwarcie „aktywnego przejścia”, na które musi zaprosić reprezentantów organizatora i fundatora konkursu.

W Polsce brak standardów przejść

Maty antypoślizgowe przed przejściami i systemy aktywnych świateł z pewnością spowodują, że pojazdy łatwiej się zatrzymają przed zebrami, a kierowcy otrzymają czytelniejsze sygnały o pieszych wkraczających na przejście.

Do tej pory w Polsce brak jednolitych standardów, które określiłby, jakie elementy są najbardziej pożądane w infrastrukturze przejść dla pieszych w rozmaitych lokalizacjach. Sama Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stosuje różne rozwiązania. Jeszcze większą różnorodność widać w przejściach budowanych przez zarządców samorządowych.
Nie przeprowadzono żadnych badań, na podstawie których można by przestawić zarządcom dróg wytyczne dla budowy bezpiecznych przejść – urozmaiconych o dodatkowe elementy aktywne czy oświetlenie.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydała jedynie poradnik dotyczący dobrych praktyk w bezpieczeństwie pieszych – „Ochrona pieszych”. Zarządcy mogą w nim poczytać o dobrych rozwiązaniach, ale do ich zastosowania nie są zobowiązani.

red