Connect with us

Prawo

Od dziś za wypadek po pijanemu dwa lata więzienia bez zawieszenia

Od 1 czerwca 2017 r. nietrzeźwy sprawca wypadku śmiertelnego lub takiego, w którym ktoś został ciężko ranny, będzie szedł do więzienia na co najmniej dwa lata. Kara nie będzie wymierzana w zawieszeniu

Opublikowano

-

Od 1 czerwca 2017 r. nietrzeźwy sprawca wypadku śmiertelnego lub takiego, w którym ktoś został ciężko ranny, będzie szedł do więzienia na co najmniej dwa lata. Kara nie będzie wymierzana w zawieszeniu

Kajdanki Fot. Hammer83/Wikipedia

Od 1 czerwca 2017 r. nietrzeźwy sprawca ciężkiego wypadku nieodwołalnie będzie musiał iść do więzienia na dwa lata. Fot. Hammer83/Wikipedia

 

Od dziś weszła w życie nowelizacja wprowadzająca zmiany zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w Prawie o ruchu drogowym. Co się zmienia?

Bezwzględne więzienie dla pijanego sprawcy wypadku

Zgodnie z zaostrzonym prawem od teraz pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku (lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała) pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona.
Dziś dolna granica kary przy takim przestępstwie to zaledwie 9 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok do jednego roku więzienia można zawiesić. Sądy z resztą z tego skwapliwie korzystały i większość kar wobec pijanych sprawców wypadków orzekano do tej pory w dolnej granicy, z czego prawie wszystkie w zawieszeniu. [czytaj więcej w raporcie: Zygzakiem po Polsce. Cała prawda o pijanych kierowcach]

Wykroczenia na drodze przedawnią się dopiero po 3 latach

Organy ścigania i sądy będą też miały więcej czasu, by ukarać sprawców wykroczeń drogowych. Wykroczenia będą się bowiem przedawniać (w sprawach, w których wszczęto postępowanie) dopiero po trzech latach od momentu popełnienia czynu. Dziś przedawnienie następuje już po dwóch latach (np. w przypadku sprawy „Froga” przedawnienie karalności wykroczeń nastąpiło po wydaniu wyroku skazującego w pierwszej instancji a przed rozpoznaniem apelacji przez sąd odwoławczy i uniemożliwiło uprawomocnienie się tego wyroku).

Za jazdę pomimo odebranych uprawnień – sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę do dwóch lat więzienia, tak jak obecnie (w praktyce sądy rzadko ją orzekają, a jeśli już – to najczęściej w zawieszeniu). Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.
Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skazany na karę nawet do 5 lat więzienia. Dziś – do 3 lat więzienia. Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

Ucieczka przed policją to już przestępstwo

Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigającego go radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Dziś nawet najbardziej brawurowa ucieczka stwarzająca ogromne zagrożenie na drodze traktowana jest jak wykroczenie, za które grozi zaledwie grzywna lub kara aresztu do 30 dni.

Sąd sprawdzi wcześniejsze grzechy kierowcy

Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat (mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców. Obecnie nie ma takiego obowiązku, co sprzyja wydawaniu łagodnych wyroków wobec notorycznych piratów drogowych, gdyż sądy najczęściej nie wiedzą o dotychczasowym łamaniu przepisów przez takie osoby.

Zalegalizowane przesiewowe policyjne kontrole alkomatami i narkotestami

W Prawie o ruchu drogowym znajdzie się uszczegółowiona regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.

Dotychczasowe przepisy nie pozwalały na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych, a czasem stanowiły wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki.
W 2015 r. ponad 1000 sprawców groźnych wykroczeń drogowych (w tym 150 kolizji i 320 przekroczeń prędkości) nie spotkała kara, bo ich sprawy się przedawniły. Spośród prawie 1400 osób, które skazano za jazdę bez prawa jazdy odebranego decyzją administracyjną, zaledwie wobec czterech orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Na 112 wyroków skazujących pijanych lub odurzonych kierowców, którzy zabili na drodze człowieka lub spowodowali ciężkie uszkodzenia ciała, 26 wymierzono w zawieszeniu (2014 r. – 38 zawieszeń na 151 wyroków; 2013 r. – 93 zawieszenia na 252 wyroki).

red
źródło: MSWiA