Connect with us

Prawo

Skazany za jazdę po pijanemu nie chciał badań psychologicznych. Sąd: starosta musi tam wysyłać

Opublikowano

-

Kierowca skazany za jazdę po pijanemu uznał, że starosta nie miał prawa zmusić go do badań psychologicznych. Sąd jednak przyznał rację staroście: „zobligowany jest skierować na badanie psychologiczne kierowcę, gdy kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu” – napisał w uzasadnieniu. Jak często powiaty kierują na badania takich kierowców?

Kierowca pijący alkohol w samochodzie. Fot. CC0

Kierowca skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości musi poddać się badaniom potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Fot. CC0

Kierowca został skazany prawomocnie za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii B i B1 na okres 2 lat. Poinformowany o fakcie skazani starosta wysłał skazanego kierowcę na badanie psychologiczne, które miały wskazać czy w jego przypadku istnieją przeciwwskazania psychologicznych do kierowania pojazdami. Kierowca odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Te utrzymało ją w mocy wskazując, że starosta działał na podstawie ustawy. „Jeżeli do organu wpłynie skierowany przez sąd odpis wyroku, z którego wynika, że kierowca został uznany za winnego prowadzenia pojazdu m.in. w stanie po użyciu alkoholu, starosta ma obowiązek wydania decyzji, o której mowa w art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kierujących pojazdami” czyli musi kierującego skierować na badania.

Skazany kierowca z decyzją SKO się nie zgodził. Stwierdził, że nie zgadza się z wyrokiem sądu rejonowego i jest niewinny. Argumentował, że wyrok został wydany z naruszeniem przepisów prawa i w konsekwencji skierowanie na badanie psychologiczne było bezpodstawne.

Sąd: wyrok jest dla starosty wiążący

Sprawę rozstrzygnął w kwietniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. I nie miał wątpliwości, że racja jest po stronie starosty. Uznał, że wyrok wobec kierowcy nie budzi wątpliwości i jest dla starosty wiążący.

„Starosta był związany ustaleniami poczynionymi w postępowaniu karnym. Organy administracji publicznej orzekające w postępowaniu w sprawie skierowania na badanie psychologiczne nie mogły prowadzić postępowania wyjaśniającego (dowodowego), w celu ustalenia czy skarżący prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Okoliczność podjęcia przez skarżącego dodatkowych kroków w celu wzruszenia prawomocnego wyroku i zwrócenie się w tym celu do Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich nie stanowi podstawy do odstąpienia przez organ od wydania decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne. Jak już wyżej szczegółowo omówiono, przesłanką skierowania na badanie psychologiczne było ustalenie, że skarżący prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, co wynika wyroku Sądu Rejonowego w L. II Wydział Karny z dnia 10 sierpnia 2017 r.” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Lublinie.

Sąd podkreślił, że starosta nie tyle może co jest zobligowany do tego by skierować na badanie psychologiczne kierowcę, gdy kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu.

Powiaty wiedzą o obowiązku wysyłania na badania

Zapytaliśmy w kilku starostwach powiatowych ilu kierowców skazanych za jazdę w stanie nietrzeźwości skierowanych zostało w ostatnim czasie na badania psychologiczne.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kierowca, który wyrokiem sądu został uznany za winnego kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, decyzją Starosty jest kierowany na badanie lekarskie, na badanie psychologiczne i kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – informuje nas Marlena Wachowska rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. W 2018 r. starosta kołobrzeski na badania skierował 115 kierowców. W tym roku (dane na dzień 15 września) już 118.

W powiecie kieleckim w 2018 r. za jazdę w stanie nietrzeźwości na podstawie wyroku sądu skierowano na badania 235 kierowców a w tym roku jest ich już 151. Zaś w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na badania lekarskie i psychologiczne po wyroku sądu skierowano 93 kierowców w roku 2018. W 2019 r. jak na razie 63.

Powiat Tczew z kolei informuje, że w roku 2018 93 kierowców skierowano na badania lekarskie (również nakazem prokuratorskim) 98 na badania psychologiczne, 87 zaś na dodatkowy kurs edukacyjny. Dane za rok 2019 (na dzień 16 września) wskazują z kolei, że 29 kierowców skierowano na badania lekarskie (również nakazem prokuratorskim), i tyle samo na badania psychologiczne. – Od roku 1999 r.  do dnia dzisiejszego wydano 57 379 praw jazdy w naszym powiecie – informuje rzecznik powiatu Marcin Stolarski dając wyobrażenie na temat odsetka kierowców w powiecie skazywanych co roku za jazdę po pijanemu.

AN