Connect with us

Rozmowy i opinie

Ban Ki-Moon, sekretarz generalny ONZ: Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych

Ban Ki-Moon napisał przesłanie na Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych 2014. – Skupienie się w tym roku na haśle „Prędkość zabija” wyznacza kierunek na przyszłość – podkreśla sekretarz generalny ONZ

Opublikowano

-

Ban Ki-Moon napisał przesłanie na Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych 2014. – Skupienie się w tym roku na haśle „Prędkość zabija” wyznacza kierunek na przyszłość – podkreśla sekretarz generalny ONZ

Ban Ki-Moon, sekretarz generalny ONZ. Fot. Wordl Economic Forum/CC-ASA-2.0

Ban Ki-Moon, sekretarz generalny ONZ. Fot. Wordl Economic Forum/CC-ASA-2.0

„Jestem wciąż inspirowany przez potencjał młodych ludzi do zmieniania społeczeństwa. Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych jest otrzeźwieniem przypominającym, że wypadki są główną przyczyną śmierci osób w wieku 15-29 lat.

Wypadki drogowe pochłaniają też wiele młodszych ofiar – ponad 500 dzieci traci życie każdego dnia, gdy podróżują do i ze szkół, placów zabaw, domów rodziny i przyjaciół. Miliony innych ludzi w różnym wieku doznają ciężkich obrażeń.

Ten dzień jest poświęcony współczuciu i zapobieganiu. Opłakujemy tych, którzy zginęli na drogach. Pocieszamy pogrążone w żałobie rodziny i przyjaciół. Zwiększamy świadomość trudności ekonomicznych tak często doświadczanych przez tych, którzy kogoś stracili.

W ubiegłym roku podczas tego dnia byłem na Litwie, która jest jednym z krajów poważnie zajmujących się tą kwestią. Byłem głęboko poruszony cichym obrazem czuwania przy świecach w Wilnie z tyloma płomykami, ile ofiar zginęło na litewskich drogach od 1990 r. Takie hołdy są potężnym dowodem, że potrzeba działań.

Tegoroczne obchody skupiające się na haśle „Prędkość zabija” wyznaczają kierunek na przyszłość. Wiele rządów zajęło się problemem nadmiernej prędkości na drogach w kontekście Dekady działania ONZ na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, która trwa do 2020 r. Chiny, Francja, Kenia, Rosja i Turcja powiększają rosnącą liczbę krajów, które wprowadzają nowe przepisy, wzmacniają egzekwowanie prawa i przebudowują drogi umieszczając na nich progi zwalniające oraz linie powodujące wibracje i inne rozwiązania spowalniające ruch.

Gdy przyjmujemy za cel spowolnienie ruchu, przyspieszamy globalną akcję przeciw wypadkom drogowym. Współpracując z partnerami ONZ realizuje szereg inicjatyw, włączając przygotowania do drugiej światowej konferencji wysokiego szczebla dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą w listopadzie 2015 r. gościć będzie Brazylia.

Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych pozwala nam ponownie zobowiązać się do tworzenia dróg, które są bezpieczne dla wszystkich”

Ban Ki-Moon, sekretarz generalny ONZ

źródło: ONZ