Connect with us

Odszkodowania poradnik

Cztery świadczenia po stracie bliskiego w wypadku

Opublikowano

-

Sprawdź, o co możesz się starać, gdy ktoś z rodziny umrze w wyniku wypadku komunikacyjnego – radzi mec. Krzysztof Jaworski z Kancelarii Radców Prawnych EuCO

Pieniądze, prawo, odszkodowanie Fot. CC0

Fot. CC0

Śmierć bliskiej osoby w wypadku zawsze jest dużym wstrząsem. Za krzywdę – psychiczną i fizyczną – można otrzymać zadośćuczynienie. Oto cztery świadczenia, o które możesz wystąpić w takiej sytuacji do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku drogowego (a przy braku ubezpieczenia sprawcy – do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego):

1. Jednorazowe świadczenie w postaci zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Świadczenie to stanowi sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych osób najbliższych związanych z nagłym zgonem poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Świadczenie to ma podjąć próbę rekompensaty z tytułu krzywdy w postaci bólu i cierpienia najbliższych członków rodziny zmarłego.
(Podstawę prawną dla tego roszczenia stanowi art. 446 § 4 k.c . Ta podstawa prawna odnosi się do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008 r. Do wypadków sprzed dnia 3 sierpnia 2008 r. podstawę prawną dla dochodzenia tego roszczenia stanowi art. 24 k.c. w zw. art. 448 k.c.)

2. Jednorazowe pieniężne stosowne odszkodowanie. Takie świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych.
(Podstawę prawną dla tego roszczenia stanowi art. 446 §3 k.c.)
UWAGA: Zadośćuczynienie pieniężne i stosowne odszkodowanie są roszczeniem samodzielnymi, co oznacza, że jeżeli jest kilka osób uprawnionych do zadośćuczynienia, odszkodowania (np. małżonek i dwójka dzieci), to każda z nich ma własne indywidualne roszczenie z danego tytułu, czyli jego wypłata realizowana jest na rzecz każdego z uprawnionych oddzielnie.

3. Zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poniesiony przez członków jego rodziny. Do kosztów pogrzebu wliczane będą także wydatki poczynione na zakup odzieży żałobnej, organizację ceremonii pogrzebowej, stypy, zakupem kwiatów, zniczy.

(Podstawę prawną dla tego roszczenia stanowi art. 446 §1 k.c.)

4. Renata alimentacyjna. Ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeśli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. Czas trwania takiej renty uzależniony jest od prawdopodobnego czasu trwania obowiązku alimentacyjnego, potrzeb innych osób bliskich.
(Podstawę prawną dla tego roszczenia stanowi art. 446 § 2 k.c.)

Należy pamiętać, że każde roszczeni wymaga uzasadniania i udowodnienia. Zasadność i wysokość opisanych świadczeń uzależniona jest każdorazowo od konkretnego stanu faktycznego danej sprawy.

mec. Krzysztof Jaworski

Tekst powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Sprawdź, co Ci się należy po wypadku” prowadzonej z ekspertami EuCO
EuCO BANNER DLUGI