Connect with us

Społeczeństwo

Fikcja w rządowym dokumencie. Policja słabo dbała o pieszych w 2013 r.

W 2013 r. policja miała „zaktywizować działania”, by lepiej chronić pieszych na drogach. Ale przez pół roku policjanci tylko czekali na dokument. Nie potrafią wykazać, że zrobili coś więcej w porównaniu do 2012 r.

Opublikowano

-

W 2013 r. policja miała „zaktywizować działania”, by lepiej chronić pieszych na drogach. Ale przez pół roku policjanci tylko czekali na dokument. Nie potrafią wykazać, że zrobili coś więcej w porównaniu do 2012 r.

Policja Fot. Łukasz Zboralski/brd24.pl

„Aktywizacja działań policji w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych” – to pierwszy punkt w sprawozdaniu z najważniejszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmowanych w Polsce w 2013 r. Dokument przygotowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, która koordynuje w tym zakresie wszystkie inne urzędy i służby.

Porównanie z 2012 r.? Nie da się…

Samo sprawozdanie z tzw. programu realizacyjnego do Narodowej Strategii BRD za rok 2013 r. budzi wiele wątpliwości. Wypisano w nim w większości wykonywanie opracowań czy analiz lub mgliście zatytułowane działania rozmaitych służb. Sprawdziliśmy więc, co naprawdę zrobiła Komenda Główna Policji, która w 2013 r. miała – według dokumentu – lepiej zadbać o pieszych. I jakie to przyniosło efekty w porównaniu do 2012 r.

Podinspektor Katarzyna Balcer z Biura Prasowego KGP przyznała jednak, że właściwie nie da się ocenić działań w porównaniu z rokiem poprzedni. Tłumaczyła, że Policja otrzymała tzw. Program Realizacyjny na 2013 r. dopiero w połowie 2013 roku. – W związku z czym nie mogła w pełnym wymiarze dokonać jego realizacji, zwłaszcza w kontekście oceny efektywności podejmowanych działań w porównaniu do roku 2012. – dodała. W dokumencie KRBRD nie ma jednak ani słowa o tym, że działanie KGP nie zostało zrealizowane w pełni.

Liczby? Trudno…

Mimo tego Balcer utrzymuje, że policja”zintensyfikowała działania” dotyczące ochrony pieszych. Miały to być działania o o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym, jak i działania o charakterze kontrolno–represyjnym. Szczegółów dotyczących tych pierwszych działań nie podaje. – Działań o charakterze prewencyjno–profilaktycznym nie sposób wyrazić w liczbach – twierdzi.
Potrafiła podać jedynie konkretne liczby dokonanych kontroli i ukaranych kierowców oraz pieszych. Wynika z nich, że kontroli nie odbyło się wcale więcej. A jedyna intensyfikacja działań policji to przyłapanie większej liczby pieszych i kierowców na wykroczeniach.

§        liczba skontrolowanych pojazdów: 2012/2013 – 5.606.208 / 5.636.349;
§        liczba ujawnionych wykroczeń polegających na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych: 2012/2013 – 27.173 / 31.696;
§        liczba skontrolowanych pieszych: 2012/2013 – 555.371 / 597.124;
§        liczba ujawnionych wykroczeń popełnionych przez pieszych: 2012/2013 – 370.624 / 406.186;

Przedstawicielka Biura Prasowego uznała, że w pewnym zakresie te działania policji przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa pieszych. I wyliczyła, że w porównaniu do roku 2012 w 2013 r. wydarzyło się o 820 mniej wypadków z udziałem pieszych (9 489), zginęło o 17 pieszych mniej (1140) i rannych zostało o 892 mniej (8 802).  Choć zaznaczyła, że statystyka za 2013 r. nadal nie może być satysfakcjonująca.

Łukasz Zboralski