Connect with us

Społeczeństwo

Mazowiecka rada BRD zaniepokojona wzrostem wypadków w 2019 roku

Opublikowano

-

Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwróciła uwagę na konieczność wzmocnienia działań na rzecz bezpieczeństwa. Problemy? Kierowcy jeżdżący za szybko, nieustępujący pierwszeństwa i przeładowane busy

Na posiedzeniu Mazowieckiej Rady BRD omówiono rok 2018. Zwrócono też uwagę na narastającą liczbę wypadków w pierwszym kwartale tego roku. Fot. Agnieszka Niewińska

Na posiedzeniu Mazowieckiej Rady BRD omówiono rok 2018. Zwrócono też uwagę na narastającą liczbę wypadków w pierwszym kwartale tego roku. Fot. Agnieszka Niewińska

Na spotkanie podsumowującym rok 2018 oraz pierwsze trzy miesiące 2019 r. Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zebrała się w Miasteczku Ruchu Drogowego w Modlinie. Spotkaniu przewodniczył wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, a posiedzenie prowadził sekretarz Rady, dyrektor WORD w Warszawie – Dariusz Marek Szczygielski.

Sześć ofiar w ciągu godziny

Rada po przyjęciu uchwał – m.in. tej dotyczącej budżetu – omówiła sytuację na mazowieckich drogach. Statystyki wypadków przedstawili Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji – podinsp. Dariusz Ejsmont oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu – mł. insp. Jacek Mnich. Bilans pierwszego kwartału na drogach okazał się wyjątkowo tragiczny.

Tylko na terenie garnizonu stołecznego w okresie styczeń – marzec 2019 r. zginęło i 17 osób więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Z kolei Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poinformował o wzroście liczby ofiar o 13 w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Zwracał uwagę, że choć spada liczba zdarzeń drogowych to są one tragiczniejsze w skutkach. – Proszę sobie wyobrazić, że niedawno jednego dnia w ciągu jednej godziny mięliśmy trzy wypadki, w których zginęło sześć osób – informował na posiedzeniu Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podinsp. Dariusz Ejsmont zwracał uwagę, że zgodnie ze statystykami najczęstszymi powodami wypadków powodowanych przez kierowców w 2018 r. były: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (32 proc.), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (18 proc.) oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (15 proc.).

Na konieczność podjęcia kroków, które pomogą ograniczyć liczbę zabitych i rannych tak by na koniec 2019 roku można było mówić o mniejszej liczbie ofiar zwracał uwagę wicedyrektor WORD Warszawa – Tomasz Matuszewski. Podkreślił, że do podjęcia właściwych kroków potrzebna jest solidna diagnoza problemu. Zaznaczył, że poważnym problemem kierowców jest nieumiejętność ustąpienia pierwszeństwa innemu pojazdowi. Ze statystyk WORD Warszawa wynika, że aż 13 proc. egzaminów przeprowadzanych w ośrodku kończy się wynikiem negatywnym właśnie z tego powodu, że kierowca nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu innemu uczestnikowi ruchu.

Grupa Speed do walki z nadmierną prędkości

Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego przedstawiali działania, które podejmują na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Komenda Stołeczna Policji nasiliła m.in. kontrole trzeźwości. Dzięki nim w tym kwartale funkcjonariusze zatrzymali 96 nietrzeźwych kierowców więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. KSP powołała grupę Speed. Funkcjonariusze w czterech nieoznakowanych samochodach, a także w radiowozach i motocyklach od listopada patrolują drogi skupiając się na przekraczaniu prędkości przez kierowców. Efekty ich działania od listopada ubiegłego roku to 1,2 tys. zatrzymanych praw jazdy kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h.

Na zagadnienie to zwracał uwagę także naczelnik Jacek Mnich. – Nie ma dnia, żebyśmy nie zatrzymali kogoś kto w obszarze zabudowanym pędzi ponad 100 km/h – mówił. Zwracał uwagę, że bardzo często są to kierowcy spoza Mazowsza, przejeżdżający tranzytem przez województwo.

Wśród prewencyjnych działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wymienił m.in. akcję „Bezpieczny gimbus” czy „Trzeźwość w przewozie osób”, w ramach której kontrolują przewoźników – nie tylko tych operujących autobusami, ale także przewozy kilkunastoosobowymi busikami. Wśród działań, które komenda chciałaby wdrożyć   naczelnik Jacek Mnich wymieniał m.in. edukację kierowców za zakresu „korytarzy życia”. Zwracał uwagę, że wzorem Niemiec na istniejących elementach infrastruktury drogowej można by umieszczać informację na temat tego jak kierowca powinien zachować się w sytuacji przejazdu karetki.

Jacek Mnich podkreślał też, że przy drogach zamiast krzykliwych i absorbujących uwagę kierowcy reklam powinny się znajdować nośniki przypominające kierowcy o bezpiecznych zachowaniach: odpowiednim odstępie od poprzedzających go aut, czy przepisowej prędkości. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ma też pomysł na dystrybucję światełek odblaskowych. Myśli o tym by w 28 powiatach postawić odblaskomaty.

Przeładowane pojazdy niszczą drogi

Na posiedzeniu relację z kontroli stanu pojazdów poruszających się po naszych drogach zdał także Piotr Lesicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu. Relacjonując efekty kontroli zarówno w ubiegłym roku jak i w pierwszym kwartale roku 2019 zwrócił uwagę na nieprawidłowości dotyczące ciężaru pojazdów poruszających się po naszych drogach. Problem stanowią zwłaszcza samochody ciężarowe przewożące materiały do budowy dróg. Jak stwierdził Przedstawiciel WITD aż 99 proc. tych, które poddawane są ważeniu są przeładowane. Tymczasem poruszają się po drogach samorządowych, nieprzystosowanych do tak ciężkich pojazdów. W efekcie niszczą one samorządową infrastrukturę drogową w efekcie obniżając poziom bezpieczeństwa.

Przeładowane są także samochody o dozwolonej masie całkowitej do 3,5 tony – tak zwane dostawczaki. Według danych WITD 80 proc. tych skontrolowanych przez inspektorów przekraczało dopuszczalną masę. Były nawet przypadki, że taki pojazd ważył aż 10 ton.

Piotr Lesicz w odpowiedzi na pytania członków Mazowieckiej Rady BRD o pomysł na prawne regulacje dotyczące pojazdów do 3,5 tony zwrócił uwagę, że stosowne zmiany przygotowuje Komisja Europejska. Jeśli wejdą w życie prawdopodobnie już pojazdy o masie 2,8 tony będą musiały być wyposażane m.in. w tachografy.

Wychowanie komunikacyjne pilotażowo w dwóch szkołach

Dariusz Marek Szczygielski sekretarz Mazowieckiej  Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i dyrektor WORD Warszawa zwracał uwagę na to, że kluczem do poprawy bezpieczeństwa na drogach jest edukacja. – To co na co dzień robi policja, to walka ze skutkami złej edukacji lub jej brakiem. Dzisiaj nie ma osoby, która nie byłaby uczestnikiem ruchu drogowego dlatego edukacja powinna być prowadzona na każdym etapie, dostosowana do wieku – zauważył Dariusz Marek Szczygielski. Podkreślił, że wychowanie komunikacyjne powinno być w szkołach odrębnym przedmiotem z zaliczeniem na ocenę. WORD Warszawa w przyszłym roku szkolnym pilotażowo poprowadzi taki przedmiot, w dwóch szkołach ponadpodstawowych.

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk zwrócił uwagę, że edukację trzeba prowadzić także za pośrednictwem mediów masowych, które zapewniają najszersze dotarcie do uczestników ruchu drogowego. Podkreślił jak ważne jest nieustanne przypominanie o konsekwencjach jazdy z nadmierną prędkością czy pod wpływem alkoholu. Jego zdaniem trzeba także oddziaływać na pieszych, którzy według niego mają przekonanie iż przejście dla pieszych to „miejsce święte”, co sprawia że bardzo często zbliżając się do niego nawet nie zwracają uwagi na to co dzieje się na drodze.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk podziękował egzaminatorom WORD Warszawa. W lutym udzielili pierwszej pomocy kierowcy, który stracił przytomność podczas egzaminu. Fot. WORD Warszawa

Podczas posiedzenia wicemarszałek Raboszuk podziękował również egzaminatorom WORD Warszawa. W lutym udzielili pierwszej pomocy kierowcy, który stracił przytomność podczas egzaminu. O sprawie pisaliśmy już na brd24.pl. Anna Wolan, egzaminatorka WORD Warszawa z pomocą innych egzaminatorów reanimowała mężczyznę. Do akcji wykorzystany został defibrylator znajdujący się w ośrodku egzaminacyjnym WORD Warszawa. Życie kierowcy udało się uratować.

Agnieszka Niewińska

Tekst powstał we współpracy z WORD w Warszawie