Connect with us

Społeczeństwo

Policja tłumaczy się ze znikających ze statystyk rannych w wypadkach drogowych

Opublikowano

-

Komenda Główna Policji tłumaczy niespotykaną dotąd różnicę w liczbie rannych w wypadkach zgłaszanych codziennie w porównaniu do zestawień miesięcznych. Zdaniem Policji ten rok jest inny, bo… rzetelniej wprowadzano dane do internetowych biuletynów

Policyjne ćwiczenia podczas symulowanego wypadku w Rydułtowach. Fot. Policja

Policyjne ćwiczenia podczas symulowanego wypadku w Rydułtowach. Fot. Policja

W portalu brd24.pl wykryliśmy niespotykaną od lat anomalię w danych dotyczących rannych w wypadkach drogowych prezentowanych w zestawieniach na stronie Komendy Głównej Policji [czytaj o tym]. Do tej pory w raportach podsumowujących całe miesiące przez lata dodawano o 200-300 rannych osób więcej niż wynikało to z informacji podawanych każdego dnia. W tym roku nagle w miesięcznych zestawieniach korekty w liczbie rannych zaczęły być nie tylko niewielkie, ale nawet przez wiele miesięcy ostateczną liczbę rannych pomniejszano.

Komenda Główna Policji przysłała nam stanowisko w tej sprawie. Twierdzi, że raporty miesięczne – choć bardziej precyzyjne niż raporty dzienne – to też tylko „informacje wstępne”, na podstawie których nie należy wyciągać żadnych wniosków. Przedstawiciele KGP zestawili też dane miesięczne publikowane na stronie internetowej z danymi z systemu SEWiK. I udowadniają, że w rzeczywistości już tylko w jednym miesiącu pomniejszyli odnotowaną wcześniej liczbę rannych.

To rodzi jednak kolejne pytania – skąd, jeśli nie z SEWiK, czerpane są informacje o wypadkach, które Policja upublicznia? I dlaczego np. informując o bezpieczniejszych niż ubiegłoroczne wyjazdach na święta Komenda Główna Policji nie zaznacza, że są to „informacje wstępne”, którym w ogóle nie należy ufać i nie można na ich podstawie niczego wnioskować?

Przedstawiciele KGP potwierdzają jednocześnie, że w tym roku, inaczej niż w poprzednich wielu latach, ostateczna liczba rannych zwiększy się w sumie o ok. tysiąc osób. To ponad dwa razy mniej niż wynosiły korekty w poprzednich latach. Dlaczego?
„Należy wskazać przede wszystkim na zwiększenie nadzoru na poprawnością danych wprowadzanych do biuletynu, co w konsekwencji sprawiło, że występujące dotąd istotne różnice w dużej mierze zostały zniwelowane” – twierdzą przedstawiciele Komendy Głównej Policji.
Czyli tym samym Policja wprost przyznaje, że to, co od conajmniej 2011 r. podawała w oficjalnych komunikatach na stronie internetowej, było danymi bardzo mało wiarygodnymi…

Łukasz Zboralski

Pełne oświadczenie Komendy Głównej Policji w tej sprawie:

„Autor artykułu posiłkował się wybiórczo danymi pochodzącymi z informacji dziennych zamieszczanych na stronie internetowej Policji (tzw. dane biuletynowe) oraz dane z raportów miesięcznych. Należy wyraźnie podkreślić,że zarówno dane pochodzące ze strony internetowej jak i te z raportów miesięcznych są wyłącznie danymi wstępnymi, co oznacza, że prowadzenie analiz w oparciu o te dane, a zwłaszcza wyciąganie wniosków zawsze obarczone będzie błędem. Publikowane dane na stronie internetowej mają tę zaletę, że znane są bardzo szybko, w zasadzie już następnego dnia, lecz należy je traktować wyłącznie jako dane poglądowe, z pełną świadomością tego, iż mogą one ulec zmianie. Zdaje sobie z tego sprawę praktycznie każdy dziennikarz na bieżąco zajmujący się problematyką szeroko pojętego ruchu drogowego. Dane wstępne wprowadzane są do systemu niezwłocznie przez dyżurnych jednostek w całym kraju w oparciu o informacje uzyskane na miejscu zdarzenia. Pełna i zweryfikowana wiedza o danym zdarzeniu znana jest dopiero na późniejszym etapie.

Kompletne dane o wypadkach drogowych pochodzą z bazy SEWiK, do której policjanci są zobowiązani wprowadzić zdarzenie w ciągu 7 dni od daty zaistnienia. Co istotne dane z tej bazy stają się ostateczne po upływie 30 dni od daty zdarzenia, z uwagi na definicję osoby zabitej wypadku drogowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która poniesie śmierć w ciągu 30 dni od daty zdarzenia jest traktowana jako śmiertelna ofiara tego wypadku. Tym samym, dopiero dane z SEWiK-a uwzględniające powyższy okres co najmniej 30 dni można traktować jako dane wiążące, co nie wyklucza możliwości innych modyfikacji po tym terminie związanych z okolicznościami wypadku, czy też rodzajem obrażeń powstałych u uczestników zdarzenia (w wielu przypadkach wiedza ta uzyskiwana jest na podstawie opinii biegłych).

Raporty miesięczne są również danymi wstępnymi. Są one bardziej precyzyjne niż dane biuletynowe, lecz z uwagi choćby na 30 dniowy okres o którym mowa powyżej, nie mogą być traktowane jako dane ostateczne służące do dalszych pogłębionych analiz.
Odnosząc się do wprost do zamieszczonych w artykule zestawień miesięcznych z wartościami ujemnymi świadczącymi o niższej liczbie rannych, aniżeli wynikało to z wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej należy wskazać, że BRD KGP dokonało analogicznego zestawienia w oparciu o dane pochodzące z biuletynu/strony internetowej oraz dane ostateczne z SEWiK-a. Przy takim zestawieniu wartość ujemna utrzymała się jedynie w miesiącu czerwcu.

W celu precyzyjnego ustalenia powstałej różnicy, dokonano przeglądu wszystkich wypadków drogowych odnotowanych w poszczególnych dniach w biuletynie oraz w bazie SEWiK. Największe tego typu różnice zostały odnotowane w dniach 4, 8 oraz 22 czerwca b.r. co pozwoliło na ustalenie konkretnych zdarzeń i okoliczności skutkujących rozbieżnościami. W tych dniach doszło do 3 wypadków z udziałem autokarów przewożących głównie dzieci (4.06.2018r. –Ślęza/Kobierzyce A-4, 08.06.2018r. Tenczyn/Lubień DK nr 7, 22.06.2018r. Będzin ul. Wolności). Z wstępnych informacji które znalazły się w biuletynie wynikało, że w zdarzeniach tych rannych zostało 51 osób, jednak ostateczna weryfikacja obrażeń wykazała, że faktycznie rannych zostało jedynie 6 osób (taka liczba została wprowadzona do SEWiK-a), a więc 45 osób nie zostało wykazanych w bazie SEWiK.

Przytoczone przykłady to tylko niektóre zdarzenia, które tłumaczą dlaczego w biuletynie widnieje większa liczba osób rannych, które ostatecznie nie zostały ujęte w referencyjnej bazie SEWiK. Należy wyraźnie podkreślić, że tego typu pojedynczych zdarzeń jest znacznie więcej, gdzie np.:
– wstępnie była wykazana osoba ranna, ale po kilku dniach zmarła,
– wstępnie była wykazana kolizja (brak osób rannych), ale w konsekwencji doznanych obrażeń kwalifikacja zdarzenia została zmieniona na wypadek,
– wstępnie były wykazane 2 lub więcej osób rannych, ale ostatecznie ranna pozostała tylko 1 osoba,
– wstępnie była wykazana osoba zabita wskutek wypadku drogowego, a następnie w wyniku przeprowadzonych czynności okazało się, że było to samobójstwo nie związane z ruchem drogowym.

Jeśli chodzi o duże różnice w liczbie osób rannych wykazane przez autora na przestrzeni minionych lat w odniesieniu do ,,niewielkiej” sięgającej 700 (a w rzeczywistości ponad 1000 osób) w roku 2018r., należy wskazać przede wszystkim na zwiększenie nadzoru na poprawnością danych wprowadzanych do biuletynu, co w konsekwencji sprawiło, że występujące dotąd istotne różnice w dużej mierze zostały zniwelowane.
W związku z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, massmediów staramy się publikować jak najbardziej rzetelne dane „na bieżąco” – co jak wykazano powyżej obrazuje jedynie skalę zdarzeń w danym okresie czasu.

Ostatecznie należy podkreślić, że liczba wypadków jaka została odnotowana w okresie 11 m-cy 2018r., jest niższa, mniej jest również osób rannych.
Wg stanu na dzień 28.12.2018r. w okresie 11 m-cy 2018r. odnotowano:
– 28 823 wypadków tj. mniej o 954 w stosunku do analogicznego okresu 2017r.
– 2 577 zabitych tj. więcej o 38
– 33 961 rannych tj. mniej o 2006″.