Connect with us

Społeczeństwo

Polska przejmie prezydencję w ECR. Szefem dyrektor gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Opublikowano

-

Polska przez rok będzie sprawować prezydencję Euro Contrôle Route (ECR) – organizacji zrzeszającej służby kontrolne transportu drogowego państw europejskich. Szefem nominowano Urszulę Nowinowską, dyrektor gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur wręcza nominację na prezydent ECR szefowej swojego gabinetu Urszuli Nowinowskiej. Na uroczystości obecny był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk Fot. GITD

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur wręcza nominację na prezydent ECR szefowej swojego gabinetu Urszuli Nowinowskiej. Na uroczystości obecny był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk Fot. GITD

W ramac  współpracujących w celu poprawienia bezpieczeństwa drogowego, uczciwej konkurencji i warunków pracy w transporcie drogowym.

ECR to organizacja została utworzona przez kraje Beneluksu i Francję w 1999 r. Służby kontrolne współpracują w jej ramach, by poprawiać bezpieczeństwo drogowe oraz dbać o uczciwą konkurencję i warunki pracy w transporcie drogowym.

Od 1 lipca Polska  – reprezentowana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego – obejmie roczną prezydencję w ECR. Ta sprawa była głównym punktem niedawnego dwudniowego spotkania Komitetu Sterującego ECR w Kolinii. Z Polski pojechali na nie Łukasz Bryła, zastępca GITD oraz Urszula Nowinowska, dyrektor gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Nowinowska będzie pełniła funkcję szefa ECR podczas polskiej prezydencji. Nominację w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wręczył jej Główny Inspektor Alvin Gajadhur.

Urszula Nowinowska wcześniej pracowała w Sekretariacie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w resorcie infrastruktury. Zajmowała się tam m.in. realizowaniem kampanii dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po wyborach w 2015 r. rozpoczęła pracę w GITD. Szybko awansowała – w marcu 2016 r. została dyrektorem gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

ai