Connect with us

Społeczeństwo

Ponad 4 mln zł z UE na szkolenie zarządców dróg samorządowych. Wkrótce rozstrzygną przetarg

Każdy samorządowiec będzie mógł się dowiedzieć, jak osiągnąć sukces podobny do Jaworzna i zredukować wypadki do zera? Ministerstwo Infrastruktury dostanie 4,25 mln zł z Unii na projekt szkolenia zarządców samorządowych dróg. Podpisano już umowę z Unijnych Projektów Transportowych

Opublikowano

-

Każdy samorządowiec będzie mógł się dowiedzieć, jak osiągnąć sukces podobny do Jaworzna i zredukować wypadki do zera? Ministerstwo Infrastruktury dostanie 4,25 mln zł z Unii na projekt szkolenia zarządców samorządowych dróg. Podpisano już umowę z Unijnych Projektów Transportowych

Banknoty euro Fot.ECB CC-BY-3.0

Ministerstwo Infrastruktury wyda na szkolenia samorządowych zarządców dróg 5 mln zł. Z tego 4,25 mln zł otrzyma jako dofinansowanie z UE. Fot.ECB CC-BY-3.0

– Szkolenia dla samorządowych zarządców dróg na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 roku planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym około 3 tys. osób. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w całej Polsce, w tym szczególnie na drogach samorządowych – powiedział wiceminister infrastruktury, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Chodkiewicz.

W ramach projektu „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” wartego w sumie 5 mln zł zaplanowanych zostało 80 szkoleń w 16 województwach.
Wiedzę zdobywać na nich będą zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (jednostek opiniujących projekty organizacji ruchu), policjanci komend wojewódzkich i miejskich oraz przedstawiciele Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W szkoleniach wezmą udział przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy.

Oprócz podniesienia kwalifikacji drogowców i rozwijanie współpracy w ramach brd między samorządami, rządem i policją, efektem szkoleń ma być też  wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze i w jej otoczeniu przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych.

ai