Connect with us

Społeczeństwo

Raport o pieszych w 2018 r. Największa poprawa ich bezpieczeństwa w stolicy i okolicach

Opublikowano

-

W ubiegłym roku w Polsce w wypadkach zginęło w sumie o 70 mniej pieszych niż rok wcześniej. Na ten wynik najbardziej zapracowała Warszawa i okolice

Policjantka KSP podczas działań "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" 29 marca 2019 r. Fot. Policja

Policjantka KSP podczas działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” 29 marca 2019 r. Fot. Policja

W 2018 r. odnotowano w sumie o 649 mniej wypadków z pieszymi niż w 2017 r. W sumie w całym kraju bilans ofiar śmiertelnych okazał się lepszy. Zginęło o 70 mniej pieszych niż rok wcześniej, a rannych było mniej o 669 – w tym o 160 ciężko rannych.

Warszawa i potem długo, długo nic…

Portal brd24.pl sprawdził, ze największa redukcja w bilansie ofiar śmiertelnych wśród pieszych nastąpiła na terenie działania Komendy Stołecznej Policji. To obszar Warszawy oraz dziewięciu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

Na terenie działania KSP w 2018 r. zginęło mniej o 42 pieszych niż rok wcześniej. Największa redukcję rannych pieszych odnotowano w województwie pomorskim – zanotowano mnie rannych o 102 osoby.

Są też jednak miejsca, gdzie przybyło ofiar śmiertelnych w porównaniu do poprzedniego roku. Liczba zabitych pieszych najbardziej wzrosła w województwach podlaskim i łódzkim.

Tabela 1. Bilans skutków wypadków z udziałem pieszych według województw + obszar podlegający KSP 2018/2017

O ile same redukcje cieszą, prosta analiza ilościowa w ujęciu geograficznym jest niekompletna. Aby lepiej zrozumieć, co się wydarzyło pozytywnego, a co kuleje, należy zajrzeć w głąb struktury danych – w podziale na miejsca udostępnione dla ruchu pieszych (przejście dla pieszych, skrzyżowanie, chodnik, droga dla pieszych, pobocze, przystanek komunikacji publicznej) i pozostałe.

Tabela 2. Wypadki z pieszymi – bilans 2018/2017

Z Tabeli 2 wynika, że redukcja ofiar śmiertelnych wystąpiła poza miejscami udostępnionymi dla ruchu pieszych. Natomiast w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszych odnotowano wzrost wypadków śmiertelnych.

Z kolei redukcja rannych wystąpiła w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszych, a przyrost rannych odnotowano poza tymi miejscami. Łatwo się domyśleć, że w 2018 r. 75 pieszych uniknęło śmierci poza miejscami udostępnionymi dla ruchu pieszych, ale zostali ranni (nie zmniejszyła się liczba zdarzeń z pieszymi w tych miejscach, a nawet zwiększyła +5), a jedynie ich skutki tych zdarzeń były mniej tragiczne niż 2017 r.).

Z miejsc udostępnionych dla ruchu pieszych największa redukcja wypadków i rannych miała miejsce na przejściach dla pieszych, gdzie dominującą przyczyną wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Tabela 3 Wypadki na przejściach dla pieszych z udziałem pieszych

Wnioski:

– Najbardziej pozytywne zmiany w 2018 r. w kontekście bezpieczeństwa pieszych wydarzyły się na obszarze nadzorowanym przez Komendę Stołeczną Policji.

– W całej Polsce na przejściach dla pieszych w 2018 r. zginęło o 12 pieszych więcej niż w 2017 r. Choć wypadków i rannych było mniej (-10% i -12%), to ofiar śmiertelnych przybyło. Intrygujące jest pytanie: skoro zmalała liczba rannych/wypadków na przejściach dla pieszych, to dlaczego liczba ofiar śmiertelnych wzrosła? Gdzie jest granica spadku wypadków na przejściach dla pieszych, przy którym zacznie maleć liczba ofiar śmiertelnych?

– Choć łączna redukcja ofiar śmiertelnych wśród pieszych może cieszyć, to należy wziąć pod uwagę, w jakich miejscach drogi ona wystąpiła, i że w tych miejscach doszło jedynie do zamiany ofiar śmiertelnych w rannych – być może ciężko.

– Istotna jest redukcja ciężko rannych pieszych o 160 osób (-5,7%). Niestety roczny raport KGP nie pokazuje nam, gdzie ten spadek konkretnie nastąpił. Możliwe jest jednak wykonanie kwerendy do SEWiK – i pozyskanie informacji szczegółowej w przedmiotowej kwestii.

Wiesław Migdałek