Connect with us

Społeczeństwo

Resort przeszkoli blisko 14 tys. nauczycieli. Żeby wiedzieli jak uczyć o ruchu drogowym

Opublikowano

-

Nauczyciele uczą dzieci, jak bezpiecznie zachowywać się na drogach. A ilu z nich zna obecne przepisy? Ministerstwo chce wesprzeć pedagogów. Krajowa Rada BRD zamawia wielkie szkolenie e-learningowe i stacjonarne

Mysz komputerowa Fot. rgbstock.com

Fot. rgbstock.com

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłosiła zamówienie na szkolenia dla nauczycieli. Chce im pomóc, by mieli narzędzia i najświeższą wiedzę do przekazania dzieciom na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział nauczyciele kształcący dzieci i młodzież na każdym etapie nauki (nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). KRBRD planuje, że podniesie to ich kwalifikacje związane z prowadzeniem zajęć przygotowujących uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowego.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1700 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 tys. osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres projektu obejmuje:

• wdrożenie zintegrowanej platformy e-learningowej wiedzy o BRD;

• opracowanie materiałów szkoleniowych dopasowanych do problematyki brd i odbiorców oraz zapewnienie stałego dostępu do nich;

• organizację ogólnopolskich seminariów dla nauczycieli z zakresu obsługi systemu, wiedzy o zagadnieniach problemowych oraz wykorzystywania materiałów szkoleniowych;

• prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. realizacji projektu;

• ewaluację szkoleń,

• działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

– Dzięki staraniom KRBRD powstanie nowe, ogólnopolskie narzędzie edukacyjne dla nauczycieli. Przed nami wciąż bardzo wiele pracy na rzecz edukacji uczniów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Nowe narzędzie będzie z pewnością niezmiernie pomocne i chętnie wykorzystywane przez kadrę nauczycielską. Liczę na to, że projekt będzie platformą ułatwiającą pracę na rzecz podnoszenia stanu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w szkołach – zaznaczył sekretarz KRBRD Konrad Romik.

– Systematyczna edukacja o bezpieczeństwie ruchu drogowego, efektywna, dobrze przygotowana merytorycznie, a zarazem ciekawa dla odbiorcy, jest jednym z filarów poprawy bezpieczeństwa. Postawialiśmy sobie ambitne zadanie podniesienia poziomu wiedzy o brd w społeczeństwie, bo to wymiernie przekłada się na wzrost bezpieczeństwa. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na wsparcie systemu edukacji, dzięki czemu uczniowie zyskają wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz jak bezpiecznie w nim uczestniczyć – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruch drogowego” będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

ai