• Home »
  • Społeczeństwo »
  • Uczniowie szkół średnich będą się uczyć o BRD na różnych lekcjach. MEN uwzględnił uwagi resortu Adamczyka

Uczniowie szkół średnich będą się uczyć o BRD na różnych lekcjach. MEN uwzględnił uwagi resortu Adamczyka

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

W podstawach programowych dla liceów i techników znajdą się zapisy, dzięki którym uczniowie na różnych zajęciach będą się uczyć o bezpieczeństwie ruchu drogowego. MEN uwzględniło uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Uczniowie w klasie. Fot. CC0

Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło uwagi MIB dotyczące dołożenia do podstaw programowych dla liceów i techników zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Fot. CC0

Urzędnicy z resortu infrastruktury od początku zabiegali, by przy okazji reformy edukacji stworzyć w Polsce w końcu systemowe kształcenie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Postulowali m.in. wykorzystanie części lekcji wychowawczych na zajęcia poświęcone BRD – to się nie udało. Potem zwracali uwagę MEN, że można takie treści nauczania zawrzeć w podstawach programowych nowych, 8-klasowych podstawówek – to też się nie udało (głównie dlatego, że tempo reformy było zawrotne).

Za trzecim razem – w sprawie podstaw programowych dla szkół średnich, na których konsultowanie jest więcej czasu – osiągnięto sukces. W ramach uwag zgłaszanych przez inne resorty, w lipcu tego roku MIB zaproponowało, by uczniom liceów i techników przemycać wiedzę o bezpieczeństwie ruchu drogowego na innych lekcjach – m.in. etyce, Wiedzy o społeczeństwie, czy na wychowaniu fizycznym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało odpowiedź na postulaty resortu ministra Andrzeja Adamczyka. A w niej sekretarz stanu MEN Maciej Kopeć poinformował wiceminister Justynę Skrzydło z MIB, że „Propozycje dotyczące rozszerzenia celów kształcenia ogólnego w liceum i technikum o kwestie dotyczące poszanowania norm, nabywania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego ruchu drogowego, rozszerzenia działań o charakterze profilaktycznym także w kontekście ruchu drogowego zostały uwzględnione”.

MEN nie zgodził się na szczegółowe uwagi dotyczące poszczególnych przedmiotów – zakładaliśmy, że tak się stanie, gdy w brd24.pl opisywaliśmy postulaty MIB. Były one sformułowane zbyt szczegółowo jak na podstawy programowe, które są ogólnym zarysem tego, co mają wiedzieć i potrafić uczniowie na każdym etapie edukacji.
Za to – jak informuje wiceminister Kopeć – „propozycje dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa zostały przyjęte w przypadku opisu sposobu i warunków realizacji przedmiotów – edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne”.
Jak wynika z oficjalnej odpowiedzi MEN „Przyjęte zostały także  propozycje rozszerzenia zapisów z przedmiotu fizyka dotyczące rozumienia prędkości w przypadku pojazdów – zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym”.

Wszystko wskazuje więc na to, że przynajmniej od szkoły średniej uczniowie w Polsce będą na różnych przedmiotach spotykać się z kwestiami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

red