Connect with us

Społeczeństwo

Ujawniamy: piesi giną jeszcze częściej na przejściach niż oficjalnie wiadomo

Opublikowano

-

Najwięcej wypadków z pieszymi w Polsce wydarza się na przejściach dla pieszych. Drugie miejsce w statystyce policyjnej zajmuje „skrzyżowanie”. Sprawdziliśmy, co się tam dzieje. Piesi giną tam najczęściej także na pasach

Polacy najrzadziej wśród respondentów UE decydowali się ocalić życie pieszych w eksperymencie moralnym MIT. Fot. Kadr z kampanii "10 mniej ratuje życie. Zwolnij!" prowadzonej przez KRBRD

Fot. Kadr z kampanii „10 mniej ratuje życie. Zwolnij!” prowadzonej przez KRBRD

 

W 2018 r. w wypadkach zginęło w Polsce w sumie 803 pieszych. Jedyna publiczna informacja o miejscach tych wypadków to roczny raport Komendy Głównej Policji. Dokument za 2018 r. wyróżnia pięć miejsc udostępnionych dla ruchu pieszego, w których odnotowano 6229 wypadków i w sumie 428 ofiar.

Tab.1. Wypadki i ich skutki w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszych

Wiadomo, że najniebezpieczniejszymi miejscami dla pieszych w Polsce paradoksalnie są przejścia dla pieszych. Wiemy też, z czego to wynika [czytaj o tym więcej] – 80-90 proc. kierowców w pobliżu przejść dla pieszych przekracza dopuszczalne prędkości, w dodatku drogowcy budowali i budują wciąż niebezpiecznie takie miejsca.

Z danych KGP wynika, że drugim najniebezpieczniejszym miejscem na polskich drogach dla pieszych są skrzyżowania. Co się na nich dzieje? Dlaczego tam giną piesi? Postanowiliśmy to zbadać.

W 2018 r. na skrzyżowaniach doszło do 1.986 wypadków, w których życie straciło 139 pieszych, a 1901 odniosło obrażenia. Zgodnie z definicją, jaką przyjęto w SEWiK na potrzeby statystyczne, „skrzyżowanie” oznacza wszystkie miejsca w obrębie skrzyżowania przeznaczone dla pieszych, które można wybrać z charakterystyki miejsca zdarzenia na karcie zdarzenia drogowego: m.in. chodnik, pobocze, przystanek komunikacji miejskiej, jak również przejście dla pieszych.
Do tej grupy zalicza się także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, gdzie w obrębie skrzyżowania nie wyznaczono miejsc ruchu pieszych. Aby lepiej zrozumieć, co się takiego dzieje na skrzyżowaniach, proponuję spojrzenie na dane najpierw w podziale na sprawcę, a następnie przyczynę

Tab.2. Sprawca zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym na skrzyżowaniu.

Tab. 3a. Przyczyna zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.

Tab. 3b. Przyczyna zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym

Jak wynika z powyższych zestawień sprawcami większości wypadków ze skutkiem śmiertelnym na skrzyżowaniach są kierujący, a najczęściej do śmiertelnego potrącenia na skrzyżowaniu dochodzi na przejściu dla pieszych.
Piesi – sprawcy śmiertelnego potrącenia najczęściej giną wchodząc nieostrożnie na jezdnię przed nadjeżdżającym pojazdem. W 14-tu przypadkach piesi zginęli wchodząc na jezdnie (przejście dla pieszych) przy czerwonym świetle.

Biorąc pod uwagę dwie najliczniejsze grupy wypadków z pieszymi w miejscach dla nich udostępnionych, warto przyjrzeć się historii śmiertelnych zdarzeń na skrzyżowaniach i na przejściach dla pieszych (miedzy skrzyżowaniami). Z poniższej tabeli wynika, ze w pierwszym przypadku nastąpił długofalowy progres. Natomiast jeśli chodzi o zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym na przejściach dla pieszych miedzy skrzyżowaniami, to pozytywne zmiany skończyły się w 2010 r.

Tab.4. Piesi – ofiary śmiertelne na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych zlokalizowanych miedzy skrzyżowaniami.

Wykres ofiar śmiertelnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych miedzy skrzyżowaniami w latach 2001-2018.

Uwzględniając lata 2010-2018 można przyjąć, że realizacja działań zapisanych w Narodowym Programie BRD 2013-2020 dla poprawy bezpieczeństwa pieszych (Rozdział 4 „Bezpieczny człowiek”) ma – do tej pory – pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach, lecz też ma się nijak do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych miedzy skrzyżowaniami.

Wiesław Migdałek