Artykuły opublikowane w dziale Dania

  • Wielki audyt w Danii. Wniosek? Lokalne drogi do poprawy

    Duńskie stowarzyszenie motoryzacyjne ANWB przeprowadziło inspekcję 8000 km dróg w 11 prowincjach. Standard wielu odbiegał od zakładanego. Duńczycy debatują teraz, jak lokalne drogi uczynić bezpieczniejszymi

  • Jak kraje UE chronią pieszych

    Polskie przepisy są jednymi z najmniej bezpiecznych dla pieszych - wynika z raportu KRBRD. Najlepiej pieszych chroni Norwegia i od niedawna Francja