Artykuły opublikowane w dziale GDDKiA


  • NIK o utrzymaniu dróg: GDDKiA ma dużo do poprawy

    Najwyższa Izba Kontroli nie ma najlepszego zdania o działaniach GDDKiA w zakresie koordynacji remontów i prac utrzymaniowych na drogach, by w jak najmniejszym stopniu były one uciążliwe dla użytkowników dróg. Dyrekcja nie do końca zgadza się z wnioskami z raportu.