Kto w Polsce najbardziej boi się wypadków drogowych?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

43 proc. Polaków ma bliskich, którzy brali udział w wypadku. Aż jedna czwarta widziała wypadek na żywo. Na drogach najbardziej drżą o siebie piesi chodzący poboczami, wśród kierowców samochodów najpewniejsi są ludzie młodzi, dobrze wykształceni i bogaci – wynika z badania CBOS

Strach. Fot. pixabay

Wypadków na polskich drogach najbardziej obawiają się piesi, którzy chodzą poboczami dróg. Tam, gdzie nie ma dla nich chodników. Fot. pixabay

CBOS po dekadzie przyjrzał się postawom Polaków wobec wypadków drogowych. Choć wciąż jeszcze pod względem liczby wypadków i ich ofiar jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej, to przez dziesięć lat sytuacja na drogach systematycznie się poprawiała (załamanie nadeszło dopiero w 2016 r.).
Nie jest więc zaskakującym, że z badania CBOS wynika, iż mniej obawiamy się wypadków na drogach niż wiele lat wcześniej. Choć w porównaniu z rokiem 2007 odsetek podróżujących samochodami codziennie lub prawie codziennie wzrósł w Polsce z 36 proc. do 48 proc. Zwiększyła się też liczba podróżujących rowerami z 59 proc. badanych w 2007 roku do 68 proc. w 2017 roku.

Przerażeni piesi i rowerzyści

Największy lęk przed wypadkami odczuwają w Polsce piesi – największy ci, którzy chodzą poboczem dróg lub szos. Wypadku drogowego boi się 45 proc. z nich. To bardzo dużo, choć mniej niż jeszcze przed dekadą. Wówczas w tej grupie wypadku lękało się 54 proc. Zaniepokojenie wśród pieszych ma zapewne związek z liczbą wypadków, do których dochodzi w Polsce z ich udziałem. Rocznie ginie ok. tysiąc pieszych – stanowią jedną trzecią wszystkich ofiar wypadków drogowych.

Tak jak chodzenie stresujące jest jeżdżenie po polskich drogach rowerem. Wypadku obawia się prawie  jedna piąta cyklistów (w 2007 r. odsetek zaniepokojonych wynosił 24 proc.). Największe obawy mają starsi rowerzyści – w wieku 55-64 lata mieszkający w miastach od 100 tys. do 499 tys. mieszkańców.

Najbezpieczniej czują się podróżujący tramwajami (3 proc. odczuwających lęk przed wypadkiem), ciągnikami i wozami (3 proc.) oraz autobusami i trolejbusami (6 proc.).

Dziwić może natomiast spokój kierowców samochodów osobowych. Bo to oni najczęściej uczestniczą w wypadkach drogowych w Polsce (najczęściej są też sprawcami). Wśród nich wypadków obawia się zaledwie 11 proc. Jeszcze dziesięć lat temu ten odsetek był dwa razy większy (23 proc.).
Wypadku boi się też niewiele większy odsetek motocyklistów – 13 proc. A jeszcze dekadę temu lęk przed wypadkiem na drodze odczuwał co trzeci motocyklista czy jeżdżący skuterem.

Więcej doświadcza wypadków

Choć lęku przed wypadkami wśród Polaków ubyło, to doświadczeń z wypadkami drogowymi paradoksalnie mają więcej. W sumie 63 proc. badanych przez CBOS deklarowało, że miało doświadczenia związane z wypadkiem drogowym (to o 2 pkt procentowe więcej niż 10 lat temu). Najczęściej doświadczali tego badani zamożniejsi z dużych miast.

Ponad dwie piąte respondentów (43 proc., o 3 punkty procentowe więcej niż w roku 2007) zadeklarowało, że ktoś z ich bliskich, przyjaciół, rodziny miał wypadek drogowy, a niewiele mniej (41 proc.) było świadkami wypadku drogowego. Co czwarty badany (26 proc., od roku 2007 spadek o 6 punktów) był świadkiem wypadku drogowego, w którym ktoś został ranny, i tyle samo respondentów stwierdziło, że ktoś z ich bliskich był ranny w wyniku takiego wypadku.
Co szósty ankietowany (17  proc., w stosunku do roku 2007 wzrost o 2 punkty) sam był ofiarą wypadku drogowego, niewiele mniej badanych zadeklarowało, że ktoś z ich bliskich zginął w takim wypadku (13 proc.) lub że byli świadkami takiego zdarzenia na drodze (11  proc., o 2 punkty mniej niż w roku 2007). Co dwudziesty respondent (5 proc.) przyznał, że sam spowodował wypadek drogowy.

ai