Connect with us

Filmy

Szaleńcy na obwodnicy Krakowa. Holowali się na krótkiej lince jadąc 130 km/!

Opublikowano

-

Kierowca samochodu osobowego holował inny pojazd pędząc 130 km/h na autostradowej obwodnicy Krakowa. Został nagrany i zgłoszony na policję

W Internecie oburzenie miesza się z wyrazami uznania za „zdolność” do takiej jazdy i brawurę – balansowanie na krawędzi życia i śmierci – po tym, jak jeden z kierowców nagrał szalone holowanie na autostradowym odcinku obwodnicy Krakowa. Na filmie widać holowanie samochodu osobowego przez kierowcę innej osobówki. Do holu użyto zwykłej linki, a kierowcy poruszali się z zawrotną prędkością oscylującą wokół 130 km/h.

Jak można holować w Polsce?

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym pojazdy można holować z prędkością 30 km/h w obszarze zabudowanym i maksymalnie 60 km/h poza obszarem zabudowanym. Polskie prawo dopuszcza – niestety – holowanie pojazdów na drogach ekspresowych. Natomiast zabronione jest holowanie na autostradach.

Art. 31. [Warunki i zakazy holowania]

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;

2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;

3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;

4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;

5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;

6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy;

7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zabrania się holowania:

1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;

2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;

3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;

4) pojazdem z przyczepą (naczepą);

5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

ai