Connect with us

Infrastruktura

Będzie rewolucja w przejściach dla pieszych w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje nowe wytyczne w sprawie budowy i lokalizacji przejść dla pieszych. Po raz pierwszy powstaną też wytyczne dotyczące ich prawidłowego oświetlania – ustalił portal brd24.pl

Opublikowano

-

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje nowe wytyczne w sprawie budowy i lokalizacji przejść dla pieszych. Po raz pierwszy powstaną też wytyczne dotyczące ich prawidłowego oświetlania – ustalił portal brd24.pl

Przejścia dla pieszych. Fot. CC0

W wielu krajach na świecie istnieją dokładne procedury doboru określonych przejść dla pieszych i urządzeń na nich stosowanych w zależności od m.in. natężenia ruchu, widoczności pieszego i odległości potrzebnej do zatrzymania pojazdów. Fot. CC0

Wkrótce w Polsce powstaną nowe zasady lokalizowania i budowy przejść dla pieszych. Jak ustalił portal brd24.pl o zrewidowanie i uzupełnienie przepisów poprosiła resort infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale nowe regulacje wyznaczą standardy nie tylko dla dróg krajowych, także dla dróg, którymi zarządzają samorządy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy prace nad wytycznymi już trwają – prowadzi je Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Oprócz nowych wytycznych dotyczących lokalizacji i budowy przejść powstaną również zasady dotyczące prawidłowego oświetlania przejść dla pieszych. To będzie w Polsce nowość – do tej pory zarządcy stosują wiele rozmaitych rozwiązań, a część z nich może nawet pogarszać warunki bezpieczeństwa.
Na opracowanie tych wytycznych MIB ogłosiło przetarg. Ze wstępnych szacunków resortu wynikało, że analiza kosztować może 300-600 tys. zł. Oferta w przetargu jest tylko jedna – złożyło ją konsorcjum, którego liderami są Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej z Gdańska, Politechnika Gdańska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy. Za wykonanie opracowania zaproponowało niecałe 480 tys. zł. Jak wynika z informacji portalu brd24.pl resort negocjuje z wykonawcą szczegóły opracowania, co będzie miało wpływ na to, jaka ostatecznie zostanie na nie przeznaczona kwota.

Jak projektowane są przejścia dla pieszych i co może się zmienić? 

Obecne zasady dotyczące wymagań i parametrów technicznych przejść dla pieszych oraz sposobów ich wyznaczania reguluje rozporządzenie sprzed 14 lat (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach). Przepisy te nie uwzględniają wielu zmian, które dokonały się na polskich drogach, a także nie biorą pod uwagę wielu nowych dostępnych rozwiązań. W dodatku brak w nich szczegółowych procedur doboru rodzaju przejścia dla pieszych.

Tymczasem wiele krajów Europy i świata wypracowało już dobre, szczegółowe procedury. Na przykład w Belgii rodzaj możliwego do zastosowania przejścia dla pieszych zależy od natężenia ruchu pieszych (min. 120 pieszych na dobę) oraz od natężenia ruchu pojazdów. I tak – jeśli natężenie jest mniejsze niż 3 tys. pojazdów na dobę – przejścia się nie wytycza, 3-6 tys. pojazdów na dobę – wydzielone przejście dla pieszych, 6-12 tys. pojazdów na dobę – wydzielone przejście dla pieszych z możliwością zastosowania azylu dla pieszych, powyżej 12 tys. pojazdów na dobę – przejście z azylem dla pieszych i sygnalizacją świetlną.
W Belgii oprócz warunku co do prędkości pojazdów (tak jak w Polsce – nie powinna przekraczać 50-60 km/h) uwzględniana jest też minimalna odległość dotycząca takiej widoczności, która pozwala na zatrzymanie pojazdu przed przejściem. I tak dla średniej prędkości 30 km/h musi to być 50 m, z kolei 100 m dla prędkości średniej 50 km, a już 150 m dla średniej prędkości 60 km/h.
W tym kraju przejście dla pieszych przebiegać może maksymalnie przez dwa pasy ruchu. Dopuszcza się przejścia przebiegające przez trzy pasy, ale tylko w zastrzeżonych przypadkach np. na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Podobna procedura dotycząca wyboru rodzaju przejścia obowiązuje w Niemczech. Tam również w zależności od średniej prędkości dopuszczalnej pojazdów oraz natężenie ruchu kołowego i ruchu pieszego, stosuje się różne rozwiązania: od przejść bez dodatkowych środków technicznych przez przejścia z azylem, „zebry”, „zebry” z dodatkowymi środkami budowlanymi po przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i przejścia dla pieszych na różnych poziomach.

Wiele krajów zwraca też uwagę na rodzaj farby, którym malowane są pasy przejść dla pieszych. Farby zapewniające odblask obowiązkowe są w Austrii, Niemczech, Norwegii i Szwajcarii. Zalecane jest to w Finlandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii.

Można się spodziewać, że nowe wytyczne przygotowywane w resorcie infrastruktury zmierzać będą w podobnym kierunku.

Świecenie od góry a nowoczesne sposoby oświetlania przejść

Choć w Polsce oświetla się wiele przejść dla pieszych, to brak szczegółowych wytycznych powoduje, że pojawiają się rozmaite rozwiązania. Czasem nie wpływają one tak na sytuację, jak powinny – np. lampa umieszczona nad przejściem, oświetlająca pieszego z góry najlepiej oświetla czubek głowy przechodzącego przez jezdnie, a nie jego sylwetkę. Dużo lepsze efekty dają oprawy, które oświetlają pieszego pod kątem z boku. Chodzi więc o to, by kierowca widział nie ciemną sylwetkę pieszego na jasnym tle, ale oświetlonego pieszego na ciemniejszym tle.

Kolejnym problemem są sytuacje, w których przy tak częstych wymianach oświetlenia miast na energooszczędne lampy LED, pozostawia się oprawy na wysokościach i w liczbie, w której stosowane były przy poprzednim rodzaju oświetlenia. W takich sytuacjach paradoksalnie wymiana świateł na nowsze, lepsze może pogorszyć widoczność pieszych dla kierowców.

Zdaniem ekspertów prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych w Polsce mogłoby zmniejszyć liczbę wypadków z pieszymi nawet o 20-30 proc.

luz