Connect with us

Infrastruktura

Chodnik tylko dla pieszych i bez parkowania. Ujawniamy, kto podpowiedział ministerstwu tę zmianę

Opublikowano

-

Od września wszystkie chodniki w Polsce pod względem prawa staną się „drogami dla pieszych”. Ich częściami będą „chodniki” przeznaczone wyłącznie dla pieszych, na których m.in. nie będzie można parkować. Wiemy, skąd wzięły się te zmiany. Podpowiedzieli je urzędnikom inżynierowie Politechniki Gdańskiej

Od września – zgodnie z nowelizacją prawa – zaczną obowiązywać w Polsce nowe nazwy i definicje prawne. Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało, że obecnie rozumiane chodniki będą w prawie „drogami dla pieszych”. Te zaś mają składać się z kilku elementów. Jednym z nich będzie „chodnik” – czyli część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie dla pieszych. Tam nie będzie można zaparkować. Pozostawienie samochodu będzie możliwe jedynie na „pasie buforowym” – czyli części drogi dla pieszych znajdującej się między chodnikiem a jezdnią dla samochodów.

Portal brd24.pl dotarł do dokumentów, które wskazują, skąd urzędnicy wzięli nowe zapisy. I jaki był cel zmiany projektowania tras dla pieszych w Polsce. Autorzy tej koncepcji napisali jasno, że należy uniemożliwić parkowanie na chodnikach i w miejscach przebywania pieszych.

Wytyczne, których jeszcze nie pokazano

Ministerstwo Infrastruktury już kilka lat temu zleciło opracowanie nowych wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Zajęli się tym m.in. inżynierowie z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej. Resort odebrał część ich prac i opublikował już zalecenia o tym, jak projektować przejścia dla pieszych (WR-D-41-3) i jak oświetlać przejścia dla pieszych (WR-D-41-4).

Do tej pory na stronie resortu nie opublikowano natomiast innych wytycznych – WR-D-41-2 „Projektowanie dróg dla pieszych”. Tymczasem to właśnie przy tych pracach inżynierowie z uczelni uznali – a ministerstwo wprowadziło to do nowelizacji prawa – że trasy dla pieszych w Polsce muszą być budowane bezpieczniej, a to oznacza takie ich tworzenie, że powstawać będą miejsca przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych, bez możliwości parkowania tam pojazdów. Wiemy to, bo przedstawiciel Politechniki Gdańskiej – prof. Kazimierz Jamroz – przedstawiał planowane zmiany już dwa lata temu, podczas Polskiego Kongresu Drogowego.

Jeszcze w październiku 2020 r. prof. Jamroz pokazywał, z jakich elementów powinna składać się droga dla pieszych. To dokładnie takie elementy – choć z innym nazewnictwem – trafiły do nowelizacji prawa, która zacznie obowiązywać od września tego roku.

Podział drogi dla pieszych zaproponowany w wytycznych projektowania dla resortu infrastruktury Źródło: Polski Kongres Drogowy/Kazimierz Jamroz

Podział drogi dla pieszych zaproponowany w wytycznych projektowania dla resortu infrastruktury Źródło: Polski Kongres Drogowy/Kazimierz Jamroz

Ze slajdu prof. Jamroza wynika dokładnie taki sam podział, jaki w wyjaśnieniach zmian na chodnikach podało kilka dni temu Ministerstwo Infrastruktury. Całość także nazywa się „drogą dla pieszych”. Tak samo nazwany został pas między jezdnią a chodnikiem – „pas buforowy” oraz tak samo nazwano pas między chodnikiem a budynkami – „pas obsługujący”. Jedyna różnica w nazewnictwie pomiędzy tym, którzy zaproponowali inżynierowie, a tym, który ministerstwo wpisało do prawa dotyczy właśnie części przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Naukowcy nazwali ją „pasem ruchu dla pieszych”, resort infrastruktury zapisał ją w prawie jako „chodnik”.

Ministerstwo w prawie zapisało taki sam podział drogi dla pieszych na: pas buforowy, chodnik oraz pas obsługujący Źródło: MI

Naukowcy jednoznacznie: należy uniemożliwić parkowanie samochodów

Dziś wszyscy w Polsce zastanawiają się, dlaczego Ministerstwo Infrastruktury nagle zaproponowało nowy podział prawny dotychczasowych chodników – które w ustawie i potocznie uważano po prostu za miejsce, po którym chodzą piesi i na którym ustawa zezwala też (z zachowaniem pewnych reguł) zaparkować pojazdy.

Odpowiedź tkwi właśnie w nieujawnionych jeszcze wytycznych nowego projektowania dróg dla pieszych. Bowiem inżynierowie opracowujący nowe standardy projektowania na zlecenie resortu, mieli w tym konkretny cel. Ten cel też został wskazany już w 2020 r. podczas relacjonowania przyszłych wytycznych.

Naukowcy w wytycznych zaproponowali ministerstwu, by pas ruchu dla pieszych był wyłącznie dla nich i żeby uniemożliwiać parkowanie na nim Źródło: Polski Kongres Drogowy/Kazimierz Jamroz

Naukowcy w wytycznych zaproponowali ministerstwu, by pas ruchu dla pieszych był wyłącznie dla nich i żeby uniemożliwiać parkowanie na nim Źródło: Polski Kongres Drogowy/Kazimierz Jamroz

Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej pokazujący wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych podkreślał na Polskim Kongresie Drogowym, że „pas ruchu dla pieszych” – czyli tę część „drogi dla pieszych”, która od września nazywana będzie „chodnikiem” była „wolna od jakichkolwiek przeszkód”. Dlatego – jak wskazywał – „należy uniemożliwić parkowanie pojazdów na pasach ruchu dla pieszych i w miejscach przebywania pieszych”.

Wszystko wskazuje więc na to, że Ministerstwo Infrastruktury przyjęło wytyczne podpowiedziane przez inżynierów. Nie ujawniło tych opracowań, ale wpisało do prawa to, co podpowiedzieli naukowcy. Nie określono tylko jeszcze – i to jest największym problemem obecnie – co zarządcy dróg mają zrobić z obecną infrastrukturą? Jak wydzielać mają „chodniki” jako miejsca wyłącznie dla pieszych z całości obecnie rozumianych chodników?

Łukasz Zboralski