Connect with us

Infrastruktura

Bramownica a urządzenia BRD – czyli czym jest bierne bezpieczeństwo

NIK zakwestionowała zaliczenie bramownic systemu viaTOLL do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy słusznie? I co ma bierne bezpieczeństwo konstrukcji do BRD?

Opublikowano

-

NIK zakwestionowała zaliczenie bramownic systemu viaTOLL do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy słusznie? I co ma bierne bezpieczeństwo konstrukcji do BRD?

bramownica_viatoll2

Kontrolerzy z NIK wytknęli w ostatnim raporcie bezpodstawne zakwalifikowanie bramownic do urządzeń BRD. Dzięki takiemu posunięciu ponad 500 konstrukcji zostało zamontowanych na polskich drogach bez uwzględnienia przepisów ustawy Prawo budowlane.

Choć urzędnicy uznali bramownice za urządzenia BRD, to sama branża zajmująca się infrastrukturą drogową, ten element wyposażenia dróg do tej pory można było różnie kwalifikować.
Największe kłopoty są zwykle z najprostszymi definicjami. Trzeba jednak określić urządzenia brd jako urządzenia, które pomagają kierowcy – widzieć skrajnię drogi, po której się porusza ale też zabezpieczać go przed zderzeniami z przeszkodami. To także wizualne sygnałyo zagrożeniach (jednak znaki pionowe oraz oznakowanie poziome to nie urządzenia BRD).

W takim ujęciu jako urządzenia BRD sklasyfikować można z pewnością bariery drogowe i mostowe, słupki prowadzące i krawędziowe, słupki przeszkodowa (stosowane do oznaczania przeszkód na jezdni), tablice prowadzące (stosowane do uprzedzania kierowców o zmianie kierunku jazdy), tablice rozdzielające (stosowane do wskazania kierowcy miejsca rozdzielenia kierunków ruchu), tablice kierujące (stosowane do oznaczania przeszkód na jezdni), znaki wskazujące pikietaż drogi, separatory ruchu rowerowego i pieszego (np. barieroporęcze czy słupki blokujące wjazd), osłony energochłonne (stosowane do zabezpieczeń przeszkód np. betonowych elementów rozdzielających zjazdy, czy początków barier drogowych), progi zwalniające.

Czy wśród tych elementów jest miejsce na bramownice?

Wydaje się, że tak. Ale pod jednym warunkiem – muszą to być bezpieczne konstrukcje wsporcze. Wówczas możemy uznać, że jest to element wyposażenia drogi, który zabezpiecza kierowcę przed zderzeniem z przeszkodą.
Wypracowano już bowiem zarówno konstrukcje wsporcze do znaków drogowych, ale też lamp czy bramownic, które mają wysoki stopień biernego bezpieczeństwa. Co to oznacza? Że w momencie zderzenia – w zależności od typu rozwiązania dobranego do odpowiedniego fragmentu drogi – mogą pochłonąć energię ulegając samozniszczeniu lub zaledwie w minimalnym stopniu pochłaniać energię nie powodując zniszczeń w pojeździe.
Takie rozwiązania są stosowane często na skandynawskich drogach. W Polsce jeszcze rzadko montuje się znaki czy lampy drogowe na tego rodzaju konstrukcjach.

luz