Connect with us

Infrastruktura

Gdańsk bezpieczniejszy. 14 nowych instalacji

Kierowcy będą musieli jechać bezpieczniej. W ramach III edycji Programu Uspokajania Ruchu na gdańskich ulicach zainstalowano urządzenia uspokajania ruchu

Opublikowano

-

Kierowcy będą musieli jechać bezpieczniej. W ramach III edycji  Programu Uspokajania Ruchu na gdańskich ulicach zainstalowano urządzenia uspokajania ruchu

Przejście dla pieszych, uspokojenie ruchu - Gdańsk. Fot. MRBRD Gdańsk

Elementy uspokajające ruch przed przejściem dla pieszych w Gdańsku. Fot. Miejska Rada BRD Gdańsk

Już po raz trzeci wytypowano w Gdańsku miejsca, w których zainstalowano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo. Infrastrukturalne elementy BRD w tym etapie głównie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. To m.in. wyniesione przejścia dla pieszych (wystające ponad poziom jezdni, przed którymi kierowcy muszą zredukować prędkość), progi wyspowe (które wymuszają na kierowcach mniejszą prędkość, ale umożliwiają przejazd autobusom czy ciężarówkom bez powodowania drgań i wstrząsów odczuwalnych dla mieszkańców).
Elementy uspokajające ruch zainstalowano na ulicach przebiegających przez tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej, w pobliżu szkół, kościołów. Dzięki nim kierowcy będą zmuszeni do dostosowania się do istniejącej organizacji ruchu – przejazdu w tych miejscach z prędkością do 30 km/h.
Jak to potrzebne najlepiej obrazują badania. Z analiz przeprowadzonych w 2008 r. na drogach krajowych wynika, że 40 – 70 proc. kierowców nie przestrzega ograniczeń prędkości na terenach zabudowanych. Nawet 55 proc. z tych kierowców przekracza dopuszczalną prędkość o ponad 20 km/h. Tymczasem – jak podaje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zderzenie z pieszym z prędkością przekraczającą 50 km/h w 90 proc. kończy się śmiercią przechodnia.

luz

źródło: Miejska Rada BRD w Gdańsku