Connect with us

Infrastruktura

ITD podwaja rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Nowe instalacje w 18 miastach

Opublikowano

-

CANARD ogłosił przetarg na systemy rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. Zostaną zainstalowane na 30 skrzyżowaniach w 18 miastach. Te skrzyżowania badacze ITS wskazali jako najbardziej niebezpieczne
Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle Fot. ITD

Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle Fot. ITD

Al. Mickiewicza i ul. Stefana Żeromskiego w Łodzi, Al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wolska w Warszawie, ul. Królowej Jadwigi i ul. Kilińskiego w Nowym Sączu – to m.in. na tych skrzyżowaniach ITD zainstaluje systemy rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Piesi, szkoły, transport zbiorowy

W sumie wybrano 30 skrzyżowań w 18 miastach. Analiza  Instytutu Transportu Drogowego określiła te skrzyżowania jako najbardziej zagrożone wypadkami i kolizjami. Oceniając konieczność wprowadzenia stałej kontroli brano również pod uwagę charakter najbliższej okolicy, w tym bliskość szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury przeznaczonej dla pieszych czy transportu zbiorowego. W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń na skrzyżowaniach wytypowanych do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, CANARD opracował tzw. listę rezerwową.

Trwa procedura przetargowa na zakup i instalację urządzeń, które maja działać z wykorzystaniem tzw. wideodetekcji, bez konieczności ingerencji w nawierzchnię drogi. Urządzenia wykryją fakt wjechania pojazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, będą śledzić tor poruszania się pojazdu na skrzyżowaniu oraz dokumentować popełnione wykroczenie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, którym naruszono przepisy, a także okoliczności zdarzenia (numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia, czas jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła).
Deklarowane przez producentów możliwości urządzeń, zostaną sprawdzone w trakcie testów przeprowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków drogowych. Wybrany wykonawca będzie miał 72 tygodnie od podpisania umowy na przekazanie urządzeń do użytkowania.

Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu fotoradarowego, CANARD będzie prowadził kontrole na w sumie 50 skrzyżowaniach. Dziś stałymi kontrolami objętych jest 20.

Mapa instalacji nowych rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle źródło: ITD

Więcej mobilnych fotoradarów

W trakcie jest również procedura przetargowa na dostawę pojazdów z zamontowanymi na pokładzie urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym. Flota CANARD powiększy się o 11 pojazdów. Zwiększenie liczby pojazdów do 40 ma wpłynąć na „elastyczność w zakresie prowadzenia doraźnych kontroli prędkości”.

Urządzenia rejestrujące zamontowane w radiowozach muszą być przystosowane do pracy w różnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość w przedziale od co najmniej 30 km/h do 250 km/h oraz umożliwiać rejestrację wykroczeń przez przednią i tylną szybę pojazdu. Wykonawca, po podpisaniu umowy, będzie miał 180 dni na dostarczenie pojazdów.

ai