Connect with us

Infrastruktura

Jest umowa na drugą jezdnię S1 do granicy ze Słowacją

Opublikowano

-

GDDKiA podpisała umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii, które zaoferowało wykonanie tej inwestycji za 121,8 mln zł

– Podpisana dzisiaj umowa to kolejny krok do powstania pełnego przebiegu drogi S1 od Pyrzowic do polsko-słowackiej granicy w Zwardoniu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Konsorcjum zobowiązało się do wykonania inwestycji w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy, czyli do kwietnia 2021 roku. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Zamówienie realizowane będzie w formule „buduj”.

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jest również częścią VI europejskiego korytarza transportowego. Dzięki budowie drugiej jezdni uzupełniony zostanie dwujezdniowy przekrój drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody kierowców.

Inwestycja obejmuje budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,7 km, w tym obiektów inżynierskich (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wyposażenia drogi oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Zakres prac przewiduje m.in.:

· budowę drugiej jezdni S1 z pasem awaryjnym,

· przebudowę węzła Mierzęcice,

· przebudowę odcinków sieci dróg dojazdowych wraz z budową zjazdów do pól i posesji,

· budowę 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów i 1 mostu,

· budowę przepustów, urządzeń ochrony środowiska, w tym również zabezpieczeń gwarantujących ochronę zwierząt,

· budowę oświetlenia,

· przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej,

· przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,

· ogrodzenie drogi,

· budowę barier ochronnych i ekranów akustycznych.

W latach 2005–2006 GDDKiA zrealizowała jednojezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913, stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach.
W latach 2010–2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

red