Connect with us

Infrastruktura

Jak dostać dofinansowanie na czynienie dróg bezpieczniejszymi?

Opublikowano

-

Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska uruchomiły program Safer Transport Platform– Road Safety Advisory, w ramach którego m.in. zarządcy dróg mogą skorzystać z doradztwa  finansowego i technicznego na inwestycje podnoszące bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Pieniądze. Fot. CC0

Inwestycje w BRD mogą być finansowane z kilku unijnych funduszy, ale wiedza o tym wśród planujących takie projekty jest wciąż mała. Fot. CC0

Safer Transport Platform (STP) – Road Safety Advisory to inicjatywa, która ma przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach. Eksperci programu pomogą w pozyskaniu finansowania projektu m.in. środków europejskich (takich jak fundusze strukturalne czy Instrument „Łącząc Europę” z ang. Connecting Europe Facility – CEF),  a także udzielą wsparcia przy pozyskaniu pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Doradztwo w przygotowaniu projektu

Program STP tonie tylko pomoc w zakresie finansowania, ale także wsparcie techniczne, porady przy samym przygotowywaniu projektu. „Projektodawcy mają dostęp do pełnego zakresu usług doradztwa technicznego, między innymi w celu wsparcia studiów wykonalności, opracowania koncepcji projektów, poprawy ekonomicznej i finansowej rentowności projektów, przygotowanie programów inwestycyjnych w zakresie transportu i zwiększenie kwalifikowalności projektów do otrzymania finansowania w tym z programów unijnych” – czytamy na stronie STP.

Do wzięcia udziału w programie można zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej STP. Skorzystać mogą z niego m.in. władze krajowego i regionalne odpowiedzialne za drogi, samorządy, czy duże firmy transportowe. Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycji w infrastrukturę drogową tak by zwiększyć poziom jej bezpieczeństwa. W miastach szczególnie te poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. STP oferuje także pomoc przy projektach zwiększających bezpieczeństwo pojazdów, jak również w przypadku inwestycji ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa przez użytkowników dróg (m.in. systemy wspomagania kierowcy, zachęcające użytkowników dróg do stosowania odpowiedniej dyscypliny prędkości).

Mała wiedza o dostępnym finansowaniu

Mimo że drogi UE należą do najbezpieczniejszych na świecie, każdego roku ginie na nich ponad 25 tys. osób, a 135 tys. zostaje poważnie rannych – wskazują organizatorzy programu Safer Transport Platform. Podkreślają, że wspieranie inwestycji w bezpieczniejszy transport jest kluczowym elementem strategicznego planu działania UE w sprawie bezpieczeństwa drogowego.

„Istnieją już różne rozwiązania w zakresie finansowania, na przykład projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Do tej pory jednak te możliwości finansowania były wykorzystywane tylko w ograniczonym zakresie. Wiedza na temat różnych instrumentów finansowych jest niska”  – czytamy na stronie STP.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Safer Transport Platform– Road Safety Advisory.

AN