Connect with us

Infrastruktura

Trzy pasy w jedną stronę. Ruszają przetargi na ostatni odcinek autostrady A1

Minister infrastruktury podpisał skierowanie do przetargu ostatniego brakującego fragmentu autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa. Rozpocznie się też przetarg na zachodnią obwodnicę Łodzi

Opublikowano

-

Minister infrastruktury podpisał skierowanie do przetargu ostatniego brakującego fragmentu autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa. Rozpocznie się też przetarg na zachodnią obwodnicę Łodzi

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit. Fot. MIB

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk i wiceminister Jerzy Szmit. Fot. MIB

– Dzięki podpisanemu dziś skierowaniu do przetargu fragmentu autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową, cały ciąg tej trasy, z północy na południe, zostanie dokończony – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

28 czerwca 2017 r. ostatni brakujący fragment autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową został skierowany do przetargu. GDDKiA przekazała Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym budowy ostatnich odcinków na terenie województw łódzkiego i śląskiego. Odcinki będą realizowane w formule „Projektuj i buduj”, a ich budowa zakończy się do 2021 r. Ogłoszenie przetargu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszony zostanie też przetarg na Zachodnią Obwodnicę Łodzi w ciągu drogi S14. – Kierujemy do przetargu drogę ekspresową S14, stanowiącą Zachodnią Obwodnicę Łodzi, co pozwoli na domknięcie ringu wokół tego miasta – powiedział minister Adamczyk.

Inwestycja, o łącznej długości ponad 80 km, podzielona została na 5 odcinków realizacyjnych:

· A – odc. Tuszyn (bez węzła) – węzeł Piotrków Południe (z węzłem), długość 15,9 km;

· B – odc. w. Piotrków Południe (bez węzła) – w. Kamieńsk (z węzłem), długość 24,2 km;

· C – odc. w. Kamieńsk (bez węzła) – w. Radomsko (z węzłem), długość 16,7 km;

· D – odc. w. Radomsko – granica woj. łódzkiego/śląskiego, długość 7 km;

· E – odc. gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła), długość 16,9 km.

Dokończenie budowy autostrady A1 jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć objętych Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Do 2021 r. autostrada ta będzie przejezdna na całej zakładanej długości – od Trójmiasta do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach. Dzięki nowej trasie znacznie łatwiejszy będzie dostęp do trójmiejskich portów na Bałtyku, nie tylko dla mieszkańców Polski, ale także dla przedsiębiorców z Czech, Słowacji czy Węgier, co znacznie podniesie konkurencyjność polskich portów i wpłynie na relacje gospodarcze z naszymi południowymi sąsiadami.

Cztery odcinki A1 w województwie łódzkim

Przyszły wykonawca, wyłoniony w przetargu publicznym, będzie musiał sam wykonać dokumentację techniczną i projektową oraz wybudować autostradę o łącznej długości 63,8 km (odcinek A o długości 15,84 km, odc. B o długości 24,21 km, odc. C o długości 16,72 km , odc. D o długości 7,02 km).

 

Odcinek A, czyli istniejąca obecnie tzw. „stara autostrada” od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dalej między węzłem Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe droga będzie miała po cztery pasy ruchu w każdym kierunku, tak jak obecnie.
Najistotniejsza zmiana będzie dotyczyła odcinków: B, C i D, czyli obecnego odcinka drogi krajowej nr 1. W miejsce dwóch pasów ruchu w każdym kierunku pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu pojawią się węzły bezkolizyjne (w Kamieńsku A1/dw484 i w Radomsku A1/dk42).
Przekrój nowej autostrady będzie się składał z 2 jezdni, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3 m i pasa dzielącego o szerokości 5 m.

Odcinek A1 w województwie śląskim

Przyszły wykonawca, wyłoniony w przetargu publicznym, wykona niezbędną dokumentację techniczną i projektową, uzyska decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady oraz wybuduje autostradę o długości 16,9 km w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1.

Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3 m i pasa dzielącego o szerokości 5 m. W ciągu autostrady wybudowany również zostanie jeden węzeł autostradowy w Mykanowie oraz 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze.

Obecnie na terenie województwa śląskiego przejezdne jest ponad 91 km autostrady, w trakcie budowy 57 km, zbudowany zostanie zaś brakujący odcinek o długości niespełna 17 km. Po wybudowania wszystkich odcinków śląska część A1 będzie miała długość około 165 km.

Zachodnia Obwodnica Łodzi w ciągu S14 

Łódzki oddział GDDKiA przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące budowy pozostałych dwóch odcinków drogi ekspresowej S14 na terenie województwa łódzkiego.

Inwestycja, która będzie realizowana w formule „Projektuj/Optymalizuj i Buduj”, obejmuje dwa odcinki:

· I – węzeł „Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” (z węzłem);

· II – węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w miejsc. Słowik.

Przyszły wykonawca, wyłoniony w przetargu publicznym, otrzyma projekt, decyzję ZRID, przygotowaną wcześniej dokumentację oraz PFU i na tej podstawie będzie mógł zrealizować zadanie. Będzie ono polegało na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej oraz na wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej o łącznej długości do 28,5 km (zależnie od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań).

Zakres przetargu, łącznie dla dwóch odcinków, obejmuje między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej S14 jest ważna zarówno z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pozwoli dokończyć autostradowy „ring” wokół aglomeracji łódzkiej, co poprawi warunki życia mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając bezpieczeństwo podróżowania. Pozwoli też na ożywienie gospodarcze całej zachodniej ściany aglomeracji łódzkiej, przyczyniając się do dalszego rozwoju nie tylko stolicy regionu, ale również innych miast.

red