Connect with us

Infrastruktura

Ponad 320 ton soli czeka na zimę w magazynach GDDKiA

Dwa i pół tysiąca solarek i pługów jest już przygotowane do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych. Trasy utrzymywane będą w trzech standardach. Sprawdź, w jakim standardzie odśnieżane będą trasy w twoim regionie (mapa)

Opublikowano

-

Dwa i pół tysiąca solarek i pługów jest już przygotowane do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych. Trasy utrzymywane będą w trzech standardach. Sprawdź, w jakim standardzie odśnieżane będą trasy w twoim regionie (mapa)

Odśnieżanie dróg krajowych. Magazyn soli

Ładowanie soli do solarki z magazynu GDDKiA. Fot. GDDKiA

Jak zapewnia Generalna Dyrekcja sprzęt do zimowego utrzymania dróg krajowych jest już przygotowany. Są też zapasy soli drogowej w 253 magazynach. Środki do zwalczania śliskości i maszyny ruszą na trasy o długości ponad 18 tys. kilometrów, gdy tylko pojawi się potrzeba. Pracami związane z zimowym utrzymaniem dróg prowadzić będzie 16 oddziałów GDDKiA, a kierować nimi będą na drogach 104 rejony i 265 obwodów drogowych.

To gdzie i kiedy pojawią się solarki, zależy od standardu, w którym utrzymywana jest droga. GDDKiA utrzymuje trasy w trzech standardach:
– w standardzie I – około 4,5 tys. km
– w standardzie II – około 10,6 tys. km
– w standardzie III – około 2,7 tys. km

W Standardzie I jezdnie powinny być odśnieżone i odlodzone na całej powierzchni, łącznie z utwardzonymi poboczami. Po ustaniu opadów, luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe do 6 godzin. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska. Służby przystępują do działania także jeszcze przed wystąpieniem zjawiska w sytuacji, kiedy np. drogi są mokre, a prognoza przewiduje spadek temperatury poniżej zera.

W Standardzie II dopuszcza się na jezdni do 6 godzin warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu, natomiast w standardzie III, jezdnie powinny być odśnieżone na całej szerokości, ale śliskość zimowa powinna być zlikwidowana tylko na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, odcinkach dróg o pochyleniu ponad 4% i przystankach autobusowych. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu, która powinna zostać usunięta w ciągu 6 godzin, podobnie jak ewentualne zaspy.

Na tej mapie możesz sprawdzić, w jakim standardzie utrzymywane są drogi w Twojej okolicy:

ki