Connect with us

Infrastruktura

Poznań zmienia zasady odśnieżania ulic

Śnieg będzie najpierw usuwany z 270 km dróg zaliczonych do „sieci strategicznej”. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zapowiada też ekologiczne podejście – mniej soli niszczącej drzewa

Opublikowano

-

Śnieg będzie najpierw usuwany z 270 km dróg zaliczonych do „sieci strategicznej”. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zapowiada też ekologiczne podejście – mniej soli niszczącej drzewa

Zamek w Poznaniu. Fot. Scotch Mist/CC-BY-3.0

Zamek w Poznaniu. Fot. Scotch Mist/CC-BY-3.0

Poznańscy drogowcy muszą zadbać o 853,1 km dróg i w tym sezonie zimowym mają na to 22 mln zł. Zarząd Dróg Miejskich już zapowiada, że nie zmieni podejścia i będzie ograniczał ilość chemii sypanej na drogi. Powód? Zdaniem drogowców sól szkodzi drzewom rosnącym przy ulicach. Ale nie tylko im – sól niszczy również nawierzchnie betonowe i asfaltowe, urządzenia BRD czy słupy oświetleniowe. Dlatego zimowe ekipy skupiać będą się przede wszystkim na usuwaniu śniegu, mniej na roztapianiu go za pomocą soli. Pod tym kątem postawiono też wymogi firmom, które wygrały przetargi na zimowe utrzymanie dróg. Dysponują 28 pługoposypywarkami, 21 pługami samochodowymi, 14 zestawami samochodowymi lub ciągnikowymi (pług + piaskarka).

Trzy prędkości odśnieżania

Będzie za to zmiana związana z kolejnością odśnieżania ulic. Pierwszeństwo będzie miało 270,8 km dróg zakwalifikowanej do „sieci strategicznej”. To drogi krajowe i wojewódzkie, ulice stanowiące ramy komunikacyjne miasta, główne ulice wylotowe, trasy dojazdowe do szpitali, i inne ulice, na których jest duże natężenia ruchu.
Na te trasy drogowcy zobowiązani są wyruszyć ze sprzętem w ciągu 1,5 h od dyspozycji wydanej przez ZDM. W przypadku dłużej trwających opadów odśnieżanie będzie musiało być powtarzane na tyle często, by na drodze nie tworzyła się śliskość pośniegowa. Jezdnie mają być wolne od śniegu i błota pośniegowego (na 90 proc. szerokości) w ciągu 4 godzin od momentu, gdy śnieg przestał padać.

W następnej kolejności odśnieżane będą drogi z tzw. sieci podstawowej. To 245,9 km ulic po których poruszają się pojazdy komunikacji autobusowej, łączących osiedla z centrum, drugorzędnych tras wyjazdowych z miasta, drugorzędnych tras dojazdowych do osiedli i niektóre drogi powiatowe. Standard ich utrzymywania będzie niższy, żeby móc najpierw odśnieżyć poprzednie trasy. Dlatego pierwsze odśnieżenie pługami i posypanie niezbędnymi środkami niwelującymi śliskość odbywać się będzie do 3,5 godziny od zakończenia odśnieżania sieci strategicznej. Usunięcie śniegu z  90 proc. szerokości jezdni będzie następowało w ciągu 4 godzin, a błota pośniegowego w ciągu 8 godzin, od ustania opadów.

Dopiero pięć godzin po zakończeniu działań na sieciach strategicznej i podstawowej, drogowcy będą musieli zająć się 336,4 km dróg z tzw. sieci lokalnej. To ulice o twardej nawierzchni, drogi gminne. Pierwszeństwo wśród nich będą miały te prowadzące w kierunku odśnieżonych innych sieci dróg. Ulice z sieci lokalnej będą odśnieżane i posypywane piaskiem. Mieszanka piaskowo-solna będzie na nie rozprowadzana jedynie podczas marznącego deszczu.

 

Poznańskie ulice odśnieżać będą firmy wyłonione w przetargu.

KonsorcjumREMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o, Zakład Sprzątania Placów i Ulic sj., SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych zajmie się ulicami w rejonach:
• Stare Miasto Centrum
• Nowe Miasto Południe
• Jeżyce
• Grunwald
• Wilda

Konsorcjum firm: SITA Zachód sp. z o.o, ALKOM F.H.U:
• Stare Miasto Północ
• Nowe Miasto Północ

luz

źródło: UM Poznań