Connect with us

Infrastruktura

Jak usprawnić ruch na drogach – seminarium dla samorządowców

Jak usprawnić ruch w mieście dzięki nowoczesnym systemom? Jak je projektować i jak pozyskiwać unijne wsparcie? – tego będą się mogli dowiedzieć samorządowcy już 9 czerwca w Lublinie na seminarium, które organizuje regionalny oddział stowarzyszenia ITS Polska

Opublikowano

-

Jak usprawnić ruch w mieście dzięki nowoczesnym systemom? Jak je projektować i jak pozyskiwać unijne wsparcie? – tego będą się mogli dowiedzieć samorządowcy już 9 czerwca w Lublinie na seminarium, które organizuje regionalny oddział stowarzyszenia ITS Polska

Światła samochodowe na drodze Fot. rgbstock.com

Fot. rgbstock.com

9 czerwca 2016 r. w siedzibie NOT w Lublinie odbędzie się seminarium „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”.

Pobierz kartę zgłoszenia z terminarzem

Seminarium skierowane jest do do samorządowców  wszystkich szczebli (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego). Będą mogli dowiedzieć się o najnowszych tendencjach usprawnienia ruchu drogowego, osobowego i transportowego, wynikających z aktualnych światowych osiągnięć stosowanych w technice ITS oraz w zakresie regulacji prawnych w obszarze ITS.

Podczas seminarium skonfrontowane zostaną teoria stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych z rzeczywistym stanem na drogach miasta Lublina, drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Przedstawiciele mniejszych miast z pewnością zainteresowanie będą szkoleniem z roli „małych systemów zarządzania ruchem”, np. informacje o komunikacji zbiorowej, podstawowe rozwiązania systemów zarządzania ruchem – koordynacja liniowa.

Spotkanie umożliwi wymianę  opinii  samorządowców,  praktyków,  jako przedstawicieli firm oraz naukowców związanych z transportem drogowym w świetle planowanego innowacyjnego rozwoju regionalnego, opartego na modelu poczwórnej helisy.

Organizatorzy spodziewają się, że dyskusja naukowców, ekspertów i samorządowców może pozytywnie wpłynąć na dalsze rozwiązania prawne w zakresie  usprawnienia  i  udrożnienia  szlaków  transportu  drogowego  a  także  podniesienia bezpieczeństwa tego ruchu.

Tematyka szkolenia:

I. Kodeks   dobrych   praktyk   w   systemach   miejskich   i   pozamiejskich   (typologia  podsystemów i komponentów ITS , kryteria doboru rozwiązań systemów ITS)
(Tomasz Kamiński ITS).

II. Kodeks dobrych praktyk – sposób wdrażania systemów ITS (Mariusz Kołkowski – SPRINT),

III. Proces przygotowawczy wdrożenia systemu ITS – przegląd zagadnień, problemy, rozwiązania, na przykładzie miasta Poznań – (Przemysław Staśkowiak – KAPSCH).

IV.
Uwarunkowania  prawne  w  zakresie  osiągania  celów  systemów  ITS  (lepsze  weryfikowanie wykonawców,  możliwości  w  zakresie  ustawy o  zamówieniach  publicznych – (Dariusz   Koba, Warszawa – Koba Consulting Group).

V. Zaprezentowanie (opis) wdrożonych systemów ITS na przykładzie miast w tym, w szczególności uzyskanych efektów ich działania – wdrażanie elementów ITS.
1. Olsztyn, Łódź, Krosno – Mariusz Kołkowski (SPRINT)
2. Poznań – Dariusz Obcowski (SIMENS)
3. Lublin – Wiesław Graczyk (IKOM Lublin)
4. Trójmiasto – Jacek Oskarbski (Politechnika Gdańska)

W  kontekście  sprawności  działania  zastosowanych  systemów  ITS referują  przedstawiciele  podmiotów
wdrażających.

Organizatorami seminarium są Regionalny Oddział Lubelski ITS Polska, ITS Polska. Patronat honorowy objęli marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Patronat medialny sprawuje portal brd24.pl

red