Connect with us

Infrastruktura

Włosi wyrzuceni z budowy A1 i S3. Sallini Polska zapłaci miliony złotych kar

Opublikowano

-

GDDKiA odstąpiła od konsorcjum budującego autostradę A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia oraz drogę ekspresową S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ

Mapa budowy odcinków A1 i S3 przez konsorcjum z liderem Salini Polska. Źródło: GDDKiA

Mapa budowy odcinków A1 i S3 przez konsorcjum z liderem Sallini Polska. Źródło: GDDKiA

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Kontrakt na budowę A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia GDDKiA zawarto w październiku 2015 r. i opiewał  703 281 570,14 zł brutto (co stanowi około 80 proc.  kosztorysu inwestorskiego). GDDKiA żądało wówczas nawet wyjaśnień od Sallini dotyczącej niskiej ceny. Firma potwierdziła wówczas wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą.

Z kolei kontrakt na budowę S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ zawarto w grudniu 2014 r. I przy nim firma zaoferowała wykonanie prac za 85 proc. kosztorysu inwestorskiego – czyli za 561 037 901,99 zł brutto.

84 mln zł kary. I to nie koniec

GDDKiA naliczyła wykonawcy kary umowne w wysokości 84 492 307, 74 zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy.

Oprócz tego Generalna Dyrekcja jest uprawniona do obciążenia wykonawcy dalszymi karami umownymi zgodnie z w przypadku odstąpienia od części robót – w wysokości 15 proc. wartości nie zakończonych robót. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę 20 620 074,30 zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji.

Dodatkowo GDDKiA wystąpiła już do gwaranta o zabezpieczenie kwoty należytego wykonania umowy w kwocie 56 103 790,20 zł

Ponadto, na skutek nieuregulowania wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 71 podmiotów w łącznej wysokości 41 288 496,83 zł. GDDKiA do dziś rozpatrzyła 15 wniosków i zapłaciła 9 798 764,40 zł.

Konsorcjum z włoską firmą na czele będzie musiało zapłacić też kary za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i dostawców. Łączna wartość tych kar wynosi 4 920 000,00 zł

red