Connect with us

Prawo

25 kwietnia wygasło rozporządzenie w sprawie fotoradarów. Czy dostaniesz mandat?

Trybunał Konstytucyjny w ubiegłym roku zakwestionował przepis dotyczący sposobu gromadzenia i przetwarzania przez GITD obrazów naruszeń drogowych. 25 kwietnia rozporządzenie straciło moc. Czy to oznacza, że służba nie może wystawiać teraz mandatów z fotoradarów?

Opublikowano

-

Trybunał Konstytucyjny w ubiegłym roku zakwestionował przepis dotyczący sposobu gromadzenia i przetwarzania przez GITD obrazów naruszeń drogowych. 25 kwietnia rozporządzenie straciło moc. Czy to oznacza, że służba nie może wystawiać teraz mandatów z fotoradarów?

Fotoradar na drodze. Fot. CANARD

Fotoradar na drodze. Fot. CANARD

Część mediów już zachwyciła kierowców, którzy mają za ciężką nogę – podała, że niebawem GITD nie będzie wystawiał mandatów z fotoradarów. Bo Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jeden z przepisów dotyczących przetwarzania informacji z tych urządzeń i na jego naprawdę był czas do 25 kwietnia.
Tylko… to oczywiście nie jest prawda. Służba nie wyłączyła fotoradarów po uchyleniu rozporządzenia. I fotoradary nadal rejestrują wykroczenia kierowców, a ci będą musieli zapłacić mandaty.

Przepis nie dotyczył podstawy do nakładania grzywien

Co bowiem dokładnie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny 14 lipca 2015 r.? Orzekł, że niezgodny z konstytucją jest art. 129g ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Wyrok K 2/13).

– To delegacja ustawowa, na podstawie której wydane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych – tłumaczy Łukasz Majchrzak z CANARD. – Rozporządzenie to określa sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez GITD utrwalonych obrazów i danych w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Majchrzak podkreśla, że zaskarżony przepis nie stanowił podstawy do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (kwestie te regulują m. in. kodeks wykroczeń oraz kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). – Uchylenie rozporządzenia w żaden sposób nie skutkuje wygaśnięciem uprawnień GITD do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w tym do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, a także uprawnień do przetwarzania niezbędnych danych – mówi Łukasz Majchrzak.

Bo to, że ITD może rejestrować, wykorzystywać i przetwarzać dane dotyczące wykroczeń na drogach regulują bezpośrednio ustawy (np. Prawo o ruchu drogowym, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o ochronie danych osobowych, czy też ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). – A rozporządzenie było jedynie aktem precyzującym niektóre obszary – dodaje Majchrzak. – Więc jego uchylenie w żaden sposób nie wpłynie na ograniczenie możliwości wykonywania działań kontrolnych przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących i prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia przez GITD.

red