Connect with us

Prawo

Bliżej obowiązkowej jazdy na suwak. Rząd przyjął projekt zmian w prawie

Opublikowano

-

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Przepisy musi jeszcze przyjąć Sejm

Jazda na suwak będzie uregulowana i obowiązkowa Źródło: MI

Jazda na suwak będzie uregulowana i obowiązkowa Źródło: MI

Rząd zgodził się na doprecyzowanie w prawie, jak zachować mają się kierowcy w dwóch sytuacjach na drogach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

W sprawie tzw. korytarza życia, nowe przepisu stanowić będą, że – w skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

W przypadku jazdy na suwak przepisy określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

CZYTAJ WIĘCEJ O NOWYCH PROPONOWANYCH PRZEPISACH

CZYTAJ WIĘCEJ: KTO DZIŚ MA PIERWSZEŃSTWO PRZY WJEŻDŻANIU NA JEDEN PAS RUCHU

Przepisy dotyczące tworzenia tzw. korytarzy życia mają wejść w życie 1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

To jedyne poważne zmiany prawa, które w ciągu czterech lat przygotowano realizując Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Aby zaczęły obowiązywać musi je przyjąć jeszcze parlament. W wykazie prac najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się 11 września, nie uwzględniono prac nad tym projektem.

red