Connect with us

Prawo

Czy zderzenie dwóch pieszych może być uznane za wypadek?

Opublikowano

-

Czy do wypadku może doprowadzić każdy uczestnik ruchu drogowego? A jeśli są to dwaj piesi?

Piesi Fot. Pixabay.com

Piesi Fot. Pixabay.com

Niedawno doszło do potrącenia starszej pani przez uczestniczkę Półmaratonu Praskiego w Warszawie [czytaj o tym]. Tragiczne skutki tego zdarzenia (starsza piesza zmarła w szpitalu) i jego nietypowe okoliczności każą przeanalizować możliwą kwalifikację prawną.

Czy zderzenie dwóch pieszych może być uznane za wypadek?

Treść przepisu artykułu 177 Kodeksu karnego (k.k.) penalizującego spowodowanie wypadku drogowego nie zawęża zakresu potencjalnych sprawców ani pokrzywdzonych. Tego przestępstwa dopuścić się może zatem każdy uczestnik ruchu, gdyż każdego uczestnika ruchu dotyczy obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Sprawcą może być zatem zarówno kierujący samochodem jak i pieszy (tak m. in. prof. A. Marek w książce Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 2004, s. 248).

Dla bytu przestępstwa ważne jest jednak, by do zdarzenia doszło wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Oznacza to, że przestępstwa drogowe mogą być popełniane nie tylko na drogach publicznych, lecz także wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch pojazdów ogólny czy lokalny (tak m. in. w wyroku Sądu Najwyższego z 5.12.1995 r., WR 186/95, OSNKW 1996/3–4, poz. 19). Do miejsc ruchu pojazdów nie można natomiast zaliczyć tych, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a do ruchu dopuszczone jest jedynie wąskie grono osób (np. podwórka przydomowe, grunty rolne).

Zatem na podstawie art. 177 k.k. kwalifikowane będzie zderzenie dwóch pieszych np. na chodniku drogi publicznej, w wyniku którego jedna z osób doznała co najmniej rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządu ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni.

Czy zderzenie dwóch pieszych na trasie biegu to wypadek z art. 177 k.k.?

Zgodnie z zapisami rozdziału 5 (Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach) oddział 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na drogach mogą odbywać się m.in. zawody sportowe, rajdy i wyścigi. Jak wynika z doniesień medialnych, do przedmiotowego zdarzenia w Warszawie doszło na trasie biegu ulicznego, który odbywał się na zamkniętych dla ruchu drogowego ulicach miasta. Z tego powodu uznać należy, że to tragiczne w skutkach zderzenie z formalnego punktu widzenia nie miało miejsca w ruchu drogowym i nie wypełniało znamion czynu zabronionego opisanego w treści art. 177 k.k. Możliwe jest jednak jego zakwalifikowanie z art. 155 k.k.:
Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nadmieniam, że przedstawione stanowisko jest poglądem autora, ma charakter edukacyjny i nie ma wpływu na decyzje podmiotów prowadzących postępowanie karne w przedmiotowej sprawie.

Marcin Niemiec
Autor jest prokuratorem w stanie spoczynku