Connect with us

Prawo

Hulajnogi elektryczne to rowery. Tak rząd proponuje zmienić prawo

Opublikowano rządowy projekt, który ma uregulować poruszanie się „urządzeniami transportu osobistego”. Takie urządzenia będą w myśl prawa… rowerami

Opublikowano

-

Opublikowano rządowy projekt, który ma uregulować poruszanie się „urządzeniami transportu osobistego”. Takie urządzenia będą w myśl prawa… rowerami

Elektryczne hulajnogi w Warszawie Fot. brd24.pl

Elektryczne hulajnogi w Warszawie Fot. brd24.pl

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt zmian prawa, który ma zakończyć prawną pustkę dotyczącą elektrycznych hulajnóg i podobnych urządzeń do poruszania się.

Resort proponuje, by każde takie urządzenie transportu osobistego było w świetle prawa uznawane za rower. W związku z tym przepisy dotyczące rowerów (m.in. posiadanie karty rowerowej itd.) dotyczyć będą także ludzi poruszających się np. elektrycznymi hulajnogami.

„Włączenie urządzenia transportu osobistego do definicji roweru pozwala na stosowanie do ruchu tych urządzeń także zasad odnoszących się do roweru, co — mając na uwadze, że prędkość rozwijana przez urządzenia transportu osobistego jest zbliżona prędkości roweru — wydaje się optymalnym rozwiązaniem, nie wprowadzającym (poza określonymi w przepisach wyjątkami) dodatkowych, odrębnych regulacji określających zasady ruchu dla urządzeń transportu osobistego” – uzasadniają zmiany przedstawiciele resortu infrastruktury.

W projekcie zaproponowano nową definicję roweru w Prawie o ruchu drogowym. Ma wyglądać tak:
„rower — pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego”.

Rower, ale inaczej. A co na chodnikach?

W związku z tak przyjętą definicją UTO, urządzeniami tymi będzie trzeba poruszać się po drogach dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów.

Jednak inaczej niż w przypadku zwykłych rowerów trzeba będzie poruszać się UTO, gdy brak infrastruktury rowerowej. Rowerem bowiem nie wolno jeździć po chodnikach (oprócz szczególnych warunków), a hulajnogą elektryczną będzie można. Warunek jest jeden: szerokość chodnika będzie musiała wynosić minimum 2 metry.
Z kolei tam, gdzie nie ma infrastruktury dla rowerów, ale na jezdni dopuszczalna prędkość wynosi nie więcej niż 30 km/h, kierowca UTO będzie mógł jechać jezdnią z samochodami.

W proponowanej ustawie nie zapisano w żaden sposób wyrażonego wprost prymatu pieszych na chodnikach tam, gdzie dopuszczalne będzie poruszanie się urządzeniami transportu osobistego.

UTO tylko elektryczne – będą maksymalne wymiary i waga

W dodatku sama definicja takiego pojazdu jako pewnej kategorii roweru, doprecyzowuje, iż na takim rowerze może jeździć tylko jedna osoba. Rower taki będzie mógł też być wyposażany wyłącznie w silnik elektryczny (inne rodzaje napędu wykluczono), o mocy nie większej niż 250 W. Moc ta ma obniżać się i spadać do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
Wszystkie urządzenia, w których jest to dziś inaczej – np. umożliwiające szybszą jazdę – będą musiały zostać dopasowane do tych wymagań.

Szczegółowo urządzenie transportu osobistego nie będzie mogło być szersze niż 90 cm, dłuższe niż 1,25 m i nie będzie mogło ważyć więcej niż 20 kg.

Dodatkowo w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych znajdzie się definicja „pojazdu elektrycznego lekkiego”:
„pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania”.

Zmiana tej ustawy wprowadzi też obowiązek dla sprzedawców lub wypożyczalni takich pojazdów – będą musiały je dostosować do nowych wymagań.

Zostawianie pojazdów utrudniających ruch – zabronione

Nowe prawo zabroni pozostawiania UTO na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu roweru, jeżeli utrudnia to ruch lub zagraża bezpieczeństwu tego ruchu. Nie będzie też można używać UTO do ciągnięcia nim innego pojazdu. Wprost zabroniono jazdy dzieciom w wieku do lat 10 „w tym również pod opieką osoby dorosłej”.

ZOBACZ CAŁY PROJEKT WS. UTO W PDF

luz