Connect with us

Prawo

Jak urzędnicy zrobili z bramownic viaTOLL urządzenia BRD

Zakwestionowana przez NIK klasyfikacja, dzięki której na drogach bez pozwolenia na budowę stanęło ponad 500 konstrukcji, rozpoczęła się od pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Opublikowano

-

Zakwestionowana przez NIK klasyfikacja, dzięki której na drogach bez pozwolenia na budowę stanęło ponad 500 konstrukcji, rozpoczęła się od pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

KSIĄŻKI FOT. RGBSCTOCK.COM

Jednym z głównych zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała system poboru opłat na drogach – viaTOLL,  był fakt, że bramownice podtrzymujące elementy systemu zostały nieprawidłowo zakwalifikowane do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inspektorzy zauważyli, że dzięki temu ponad 500 instalacji na polskich drogach, wykonanych zostało z pominięciem przepisów ustawy Prawo budowlane. W dodatku część bramownic została wykonana z materiałów, które posiadały sfałszowane świadectwa spełniania norm.

GDDKiA pisze pismo…

Niespełna cztery miesiące przed uruchomieniem systemu poboru opłat – viaTOLL (22 marca 2011 r.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pismo z Ministerstwa Infrastruktury. Dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki poinformował w nim, że bramownice i inne elementy systemu viaTOLL są urządzeniami BRD.

Ale wszystko zaczęło się dzień wcześniej w GDDKiA. To z Generalnej Dyrekcji 21 marca 2011 r. wyszło pismo dotyczące ujednolicającej interpretacji przepisów. GDDKiA skierowała je do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Urzędnicy Generalnej Dyrekcji przedstawili w nim stanowisko, w którym stwierdzili m.in., że elementy systemu viaTOLL są urządzeniami bezpieczeństwa drogowego. Wskazywali, że do takich urządzeń zaliczane są bramownice ze znakami i znaki zmiennej treści. Zaznaczali, że traktują viaTOLL jako podsystem zarządzania ruchem.

Furtka prawna: viaTOLL jako podsystem zarządzania ruchem

To najważniejszy moment tej historii korespondencji. Czym innym są systemy zarządzania ruchem, a czym innym systemy poborów opłat. Tym bardziej, że GDDKiA nie założyła odgórnie takiej funkcji dla viaTOLL. Najlepszym tego dowodem jest fakt planowanego dopiero przetargu na Krajowy System Zarządzania Ruchem, który odbędzie się dopiero w 2014 r.

Jednak taka interpretacja funkcji systemu viaTOLL przekonała GUBN. Następnego dnia po otrzymaniu pisma z GDDKiA, dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego stwierdził, że urządzenia systemu viaTOLL są urządzeniami BRD. GUBN wyjaśnił też, że w związku z tym urządzenia te nie są obiektami budowlanymi ani urządzeniami budowlanymi, a ich wykonanie nie stanowi robót budowlanych. Wniosek główny – bramownice viaTOLL nie podlegają ustawie Prawo budowlane.
Na tej podstawie dyrektor z resortu infrastruktury przekazał też GDDKiA opinię potwierdzającą, że bramownice pod urządzenia viaTOLL to urządzenia BRD. W tym samym dniu polecił również Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, aby przekazał stanowisku GUBN w sprawie bramownic wojewodom oraz wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego.

luz