Connect with us

Prawo

Koniec bezkarności. Zapłacisz za zdjęcie z fotoradaru za granicą

Będą nowe przepisy, które ułatwią ściganie kierowców popełniających wykroczenia na terenie UE. Polski rząd przyjął już projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Opublikowano

-

Będą nowe przepisy, które ułatwią ściganie kierowców popełniających wykroczenia na terenie UE. Polski rząd przyjął już projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Fotoradar na drodze w Szwecji

Fotoradar na drodze w Szwecji. Fot. rgbstock.com

Jeśli do tej pory beztrosko gnałeś przez np. niemieckie wsie i machałeś z uśmiechem do fotoradarów, to zbliża się bliski koniec twojej beztroski. Rząd pracuje nad przepisami, które w takich przypadkach ułatwią ściganie polskich kierowców. Jednocześnie obcokrajowcy nie będą już też mogli uchronić się od kar w Polsce. Rada ministrów przyjęła już odpowiednie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Nowe przepisy mają ułatwić wymianę informacji między Polską a krajami UE na temat kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Chodzi głównie o szybką identyfikację w innym kraju UE niż państwo, w którym zarejestrowany jest pojazd. Jak będzie to wyglądało w praktyce?
W Polsce powstanie Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Będzie on wymieniał informacje o kierowcach z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw UE za pośrednictwem europejskiego systemu Eucaris. KPK powstanie jako część nowej entralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. (nowy CEPiK 2.0.). Będzie też przekazywał informacje służbom z innych krajów, które mogą ścigać sprawców przekroczeń prawa na drogach. W Polsce dane z innych krajów z KPK otrzymywać będą Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż miejska, Służba Celnej i Straż Graniczna.

Dane rejestracyjne pojazdu i dane dotyczące posiadacza będą przekazywane, gdy: kierowca przekroczy prędkość, będzie prowadził bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, będzie przewoził dziecko bez fotelika, nie zatrzyma się na czerwonym świetle lub przy innym znaku tego wymagającym, będzie jechał po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, będzie jechał np. motocyklem bez kasku, wykorzysta drogę lub jej część niezgodnie z przeznaczeniem i będzie rozmawiał przez telefon bez użycia zestawu głośnomówiącego.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Polska musiała je wprowadzić w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektywy 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

luz

źródło: Ministerstwo Transportu