Connect with us

Prawo

Koniec unikania mandatu zza granicy. Parlament Europejski przegłosował. Co będzie ścigane?

Opublikowano

-

Parlament Europejski przegłosował dyrektywę, która zmusi kraje członkowskie do współpracy przy egzekwowaniu kar za przestępstwa i wykroczenia na drogach. Określono, za jakie czyny będzie się ścigać kierowców ponad granicami
Parlament Europejski Fot. CC0

Parlament Europejski Fot. CC0

Parlament Europejski przegłosował 24 kwietnia dyrektywę, która zapewni lepszą egzekucję kar za wykroczenia drogowe popełniane przez kierowców poza granicami swojego państwa. Dziś aż 40 proc. z takich kar nie udaje się wykonać.

Nowe przepisy zobowiążą kraje członkowskie do współpracy i pomocy w ustaleniu kierowcy odpowiedzialnego za wykroczenie drogowe. Władze krajowe będą musiały udzielać odpowiedzi na wnioski z innego kraju UE w takich sprawach bezzwłocznie i nie później niż dwa miesiące po zebraniu niezbędnych informacji. Ponadto, na wniosek państwa członkowskiego, w którym doszło do wykroczenia, kraj zamieszkania sprawcy może przejąć ściąganie mandatów drogowych, pod warunkiem, że kwota przekracza 70 euro i nie została zapłacona po wyczerpaniu wszystkich możliwości prawnych.

Nawet za parkowanie

Przepisy przyjęte w PE wymieniają listę wykroczeń kierowców, które uruchamiać będą współpracę transgraniczną w celu wyegzekwowania kary. Katalog ten poszerzono i zawiera on ostatecznie następujące wykroczenia: niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu; niebezpieczne parkowanie lub zatrzymanie; niebezpieczne wyprzedzanie; przekroczenie co najmniej jednej linii ciągłej; jazda pod prąd; nieprzestrzeganie przepisów dotyczących tworzenia i korzystania z korytarzy życia lub nieustępowanie pierwszeństwa pojazdom służb ratunkowych; korzystanie z przeciążonego pojazdu; nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń dostępu dla pojazdów; ucieczka z miejsca wypadku; nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych.

Kraj UE, w którym doszło do wykroczenia drogowego, będzie miał 11 miesięcy od daty wykroczenia na wydanie zawiadomienia kraju sprawcy o wykroczeniu drogowym. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia musi zawierać czas i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także informacje o sposobie odwołania się od grzywny. Europosłowie zablokowali możliwość pomagania w ściągania mandatów drogowych podmiotom prywatnym.

– Aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, kraje UE muszą współpracować i dysponować skutecznymi narzędziami do karania sprawców wykroczeń drogowych z zagranicy. Zaktualizowane przepisy pomogą to osiągnąć, są one również korzystne dla kierowców, którzy otrzymają informacje w ściśle określonych ramach czasowych, w zrozumiałym dla nich języku i z opisem procedury odwoławczej. Zakaz wykorzystywania prywatnych firm do ściągania mandatów skutecznie ochroni kierowców przed oszustwami i wyciekiem danych osobowych – powiedział sprawozdawca PE Kosma Złotowski (ECR, PL).

 

luz