Connect with us

Prawo

Nie będzie wyższego OC za punkty karne? Nowelizacja „godzi w zasadę zgodności z prawem”

Opublikowano

-

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przesłał opinię do rządowego projektu podwyżek kar na drogach. Uważa, że przekazywanie ubezpieczycielom danych o wykroczeniach na drogach i punktów karnych, by na tej podstawie szacowali stawki OC, nie ma podstaw prawnych
Pismo PUODO z uwagami do rządowego projektu nowelizacji kar dla kierowców Źródło: Sejm

Pismo PUODO z uwagami do rządowego projektu nowelizacji kar dla kierowców Źródło: Sejm

Rządowy projekt nowelizacji prawa, który podwyższyć ma mandaty drogowe, trafił na poważny opór. Swoje uwagi do Sejmu wniósł Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie chce się zgodzić na udostępnianie ubezpieczycielom informacji o wykroczeniach i punktach karnych kierowców – by na tej podstawie szacowali stawki ubezpieczenia OC.

Portal brd24.pl dotarł do pisma PUODO w tej sprawie, które trafiło do Sejmu 31 sierpnia.

Nie można udostępnić danych o wykroczeniach do kalkulowania OC

Szef Urzędu Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie można przekazywać zakładom ubezpieczeń danych o wysokości grzywien nakładanych na kierowców, bo zgodnie z obecnymi regulacjami ubezpieczyciele „nie mają podstawy prawnej do przetwarzania tych danych w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i taryfikacji”. PUODO uważa więc, że ubezpieczyciele nie mogą dziś zgodnie z prawem szacować stawek OC na podstawie informacji o wykroczeniach kierowców nawet, gdyby te informacje do nich trafiały.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zauważył też, że dane te – zgodnie z nowelizacją – mają być przekazywane ubezpieczycielom poprzez system teleinformatyczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a ustawa o UFG „nie przewiduje przetwarzania przez UFG tych danych”.

Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w mocnych słowach pisze, że rządowa regulacja może być uznana za „godzącą w zasadę zgodności z prawem”.

Z tych samych powodów według PUODO ubezpieczyciele nie mogą do kształtowania stawek OC otrzymywać informacji o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zdaniem PUODO „wątpliwa” jest też dopuszczalność takiego rozszerzenia prawa, by za pomocą UFG do ubezpieczycieli trafiały informację o punktach karnych przyznawanych kierowcom za wykroczenia.

Za „wysoce nieuzasadnioną” PUODO ocenia zapisy projektu, zgodnie z którymi na prokuratorów, sądy lub organy orzekające w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym, nałożony został obowiązek przekazywania do centralnej ewidencji kierowców informacji o uiszczeniu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego za naruszenie przepisów ruchu drogowego. „Powstaje pytanie, z jakiego źródła i na jakiej podstawie prawnej ww. organy miałyby pozyskiwać takie dane” – pyta PUODO.

Niebezpieczeństwo długiego przechowywania informacji o punktach karnych w systemie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych kieruje jeszcze inny zarzut wobec rządowego projektu. Chodzi o sprawę usuwania punktów karnych z systemu. Rząd chce, by było to możliwe tylko, gdy kierowca zapłaci nałożony na niego mandat. I to nie podoba się PUODO.

„W razie zaistnienia przedawnienia wykonania orzeczonej grzywny przepisy projektu nie określają ani początku biegu terminu usunięcia z centralnej ewidencji kierowców ww. danych, ani okresu czasu, po upływie którego dane te podlegają w takiej sytuacji usunięciu” – czytamy w opinii PUODO.

Łukasz Zboralski