Connect with us

Prawo

Nowy taryfikator mandatów 2022. Sprawdź, za co grożą wyższe kary

Opublikowano

-

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy taryfikator mandatów drogowych. Taryfikator mandatów 2022 przewiduje wyższe kary dla kierowców, ale też dla pieszych

Rząd opublikował taryfikator mandatów 2022. Zgodnie z nim policja będzie surowiej karać kierowców m.in. za zachowania zagrażające pieszym oraz za znaczne przekroczenia prędkości. Zwiększą się też kary dla pieszych m.in. za wchodzenie tuż przed nadjeżdżający pojazd czy za wchodzenie na jezdnię zza samochodu.

Poniżej publikujemy pełen taryfikator mandatów 2022

Lp. Kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna

w zł*

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą**
1 2 3 4 5
I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch
1 art. 97

 

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50 art. 11 ust. 1
2 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 art. 11 ust. 2
3 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 art. 11 ust. 3
4 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 art. 11 ust. 4
5 Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku 100 art. 11 ust. 4a
6 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 art. 13
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 pkt 1 lit. a
7 1)      na przejściach dla pieszych 150
8 2)      w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 200
9 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 200 art. 14 pkt 1 lit. b
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: art. 14 pkt 2
10 1)      na obszarze zabudowanym 50
11 2)      na obszarze niezabudowanym 100
12 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 art. 14 pkt 3
13 Przebieganie przez jezdnię 50 art. 14 pkt 4
14 Chodzenie po torowisku 50 art. 14 pkt 5
15 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 2000 art. 14 pkt 6
16 art. 97a pkt 1 Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza 2000 § 100 [1]
17 art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50 art. 14 pkt 7
18 Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych 300 art. 14 pkt 8
19 art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 § 30 lub § 39

w zw. z § 40 [1]

20 art. 97 Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:
1)      korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów 100 art. 15a ust. 1
21 2)      przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów 50 art. 15a ust. 1
22 art. 86a 3)      na chodniku lub drodze dla pieszych: 200 art. 15a ust. 3
a)    poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
23 b)    ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 200
24 art. 90 § 1 c)    nieutrudnienia ruchu pieszemu 200
25 art. 97 4)      korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych 50 art. 15a ust. 4
26 5)      przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym 50 art. 15a ust. 5
27 art. 90 § 1 6)      ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu 200 art. 15a ust. 6 pkt 5
art. 97 Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu: 200 art. 15a ust. 7 pkt 1
28 1)      poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
29 2)      przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku 50 art. 15a ust. 7 pkt 2
30 3)      ciągnięcia pojazdu lub ładunku 50 art. 15a ust. 7 pkt 3
31 4)      czepiania się pojazdów 100 art. 15a ust. 7 pkt 4
32 5)      poruszania się tyłem 50 art. 15a ust. 7 pkt 5
33 Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch 50 art. 45 ust. 1 pkt 4
II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
A.   Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
34 art. 86b

§ 1 pkt 1

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1500 / 3000 art. 26 ust. 1 albo ust. 1a
35 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 1500 / 3000 art. 26 ust. 2
36 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 1500 / 3000 art. 26 ust. 4 albo ust. 5
37 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 1500 / 3000 art. 17 ust. 2
38 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500 / 3000 art. 23 ust. 1 pkt 3
39 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 1500 / 3000 art. 11 ust. 5
40 art. 86b

§ 1 pkt 2

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 1500 / 3000 art. 26 ust. 7
41 art. 86b

§ 1 pkt 3

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1500 / 3000 art. 26 ust. 3 pkt 1
42 art. 86b

§ 1 pkt 4

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500 / 3000 art. 26 ust. 3 pkt 2
43 art. 86b

§ 1 pkt 5

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500 / 3000 art. 26 ust. 3 pkt 3
44 art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 300 art. 26 ust. 6
B.   Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny
45 art. 86b § 2

w zw. z

§ 1 pkt 1

Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 50-500 art. 26 ust. 1
46 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 50-300 art. 26 ust. 2
47 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 50-300 art. 26 ust. 4 albo ust. 5
48 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 50-200 art. 17 ust. 2
49 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 50-100 art. 11 ust. 5
50 art. 86b § 2

w zw. z

§ 1 pkt 2

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 50-500 art. 26 ust. 7
51 art. 86b § 2

w zw. z

§ 1 pkt 3

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 50-500 art. 26 ust. 3 pkt 1
52 art. 86b § 2

w zw.

z § 1 pkt 4

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 50-500 art. 26 ust. 3 pkt 2
53 art. 86b § 2

w zw. z

§ 1 pkt 5

 

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 50-100 art. 26 ust. 3 pkt 3
54 art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 50 art. 26 ust. 6
III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A.   Zasady ogólne i przepisy porządkowe
55 art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu 500-2500 art. 9 ust. 3
56 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 art. 16 ust. 4
57 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 art. 16 ust. 5
58 Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1)      na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2)      w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci

300 art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a–3c
59 Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka 300 art. 45 ust. 2 pkt 4
60 Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci 300 art. 45 ust. 2 pkt 5
61 Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu 300 art. 45 ust. 2 pkt 6
62 Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane 300 art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3a
63 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 art. 39 ust. 1
64 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1
65 Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem 100 art. 40 ust. 1
66 Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 100 art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 40 ust. 1
67 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 500 art. 45 ust. 2 pkt 1
68 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 500 art. 45 ust. 2 pkt 2
69 Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 art. 45 ust. 1 pkt 5
70 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3
71 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 art. 41
B.   Prędkość i hamowanie
72 art. 92a § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo

§ 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]

do 10 km/h 50
73 o 11–15 km/h 100
74 o 16–20 km/h 200
75 o 21–25 km/h 300
76 o 26–30 km/h 400
77 art. 92a § 2 o 31–40 km/h 800 / 1600
78 o 41–50 km/h 1000 / 2000
79 o 51–60 km/h 1500 / 3000
80 o 61–70 km/h 2000 / 4000
81 o 71 km/h i więcej 2500 / 5000
82 art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

 

200 art. 19 ust. 3
83 Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m

 

300-500 art. 19 ust. 4 lub 5
84 Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu zgodna z lp. 72-81 art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

 

C.   Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
85 art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400 art. 22 ust. 6 pkt 4
86 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 art. 22 ust. 6 pkt 1
87 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 art. 22 ust. 5
88 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 art. 22 ust. 2
D.   Wymijanie, omijanie i cofanie
89 art. 97 Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony 100 art. 23 ust. 1 pkt 2
90 art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 art. 23 ust. 2
E.   Wyprzedzanie
91 art. 97 Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300 art. 24 ust. 2
92 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 art. 24 ust. 6
93 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
art. 92b Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: 1000 / 2000 art. 24 ust. 7 pkt 1
94 1)      silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
95 2)      silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi 1000 / 2000 art. 24 ust. 7 pkt 2
96 3)      silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany 1000 / 2000 art. 24 ust. 7 pkt 3
97 4)      uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 1000 / 2000 art. 24 ust. 11
98 5)      na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany 1000 / 2000 art. 27 ust.4
99 6)      na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim 1000 / 2000 art. 28 ust. 3 pkt 3
100 7)      przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany 1000 / 2000 art. 28 ust. 6
101 8)      określonego znakiem drogowym 1000 / 2000 § 23 ust. 1-3 [1]
102 Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 1000 / 2000 art. 24 ust. 3–5
F.    Przecinanie się kierunków ruchu
103 art. 97 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 art. 25 ust. 4 pkt 1
104 art. 97a pkt 1 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2000 / 4000 art. 28 ust. 3 pkt 1
105 Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 2000 / 4000 § 98 ust. 5 [1]
106 art. 97a pkt 2 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

 

2000 / 4000 art. 28 ust. 3 pkt 2
art. 97 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem: art. 28 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2
107 1)      kierującego pojazdem mechanicznym 500
108 2)      kierującego innym pojazdem niż mechaniczny 100
109 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 art. 28 ust. 3 pkt 4 lub ust. 6
110 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 art. 28 ust. 4 lub ust. 6
G.   Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
111 art. 88 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a
112 art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b
113 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 art. 29 ust. 2 pkt 1
114 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 art. 29 ust. 2 pkt 2
115 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 art. 30 ust. 3
H.   Holowanie
116 art. 97 Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 art. 31 ust. 1 pkt 3
117 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

 

250 art. 31 ust. 1 pkt 6
118 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 art. 31 ust. 2 pkt 1
119 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

 

250 art. 31 ust. 2 pkt 2
120 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 art. 31 ust. 2 pkt 3
121 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 art. 31 ust. 2 pkt 4
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
122 1)      niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 art. 31 ust. 1 pkt 2
123 2)      nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 art. 31 ust. 1 pkt 4
124 3)      brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 art. 31 ust. 1 pkt 5
125 4)      niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 art. 31 ust. 1 pkt 7
126 5)      niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

 

50
I.     Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
127 art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 100 art. 33 ust. 1
128 art. 90 § 1 Nieustąpienie  pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 100 art. 33 ust. 1
129 Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 100 art. 33 ust. 1a
130 art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 art. 33 ust. 2
131 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 132 50 art. 33 ust. 3 pkt 1
132 art. 90 § 1 Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200 art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a
133 art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 art. 33 ust. 3 pkt 2
134 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 art. 33 ust. 3 pkt 3
135 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 200 art. 33 ust. 5 lub art. 33a ust. 2 lub art. 33b ust. 2
art. 86a Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku: 300 art. 33 ust. 6 albo art. 33c
136 1)      poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
137 2)      ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 300
138 art. 90 § 1 3)      nieutrudnienia ruchu pieszemu 300
139 art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 art. 34 ust. 5 pkt 2
140 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 art. 34 ust. 5 pkt 3
141 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 art. 34 ust. 5 pkt 4
142 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100 art. 35 ust. 1
143 Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 art. 35 ust. 2
144 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50 art. 37 ust. 1
145 Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50 art. 37 ust. 2 pkt 1
146 Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50 art. 37 ust. 2 pkt 2
147 Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50 art. 37 ust. 4 pkt 1
148 Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50 art. 37 ust. 4 pkt 3
149 Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50 art. 37 ust. 4 pkt 4
150 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50 art. 37 ust. 5
151 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 art. 46 ust. 3
152 art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 art. 46 ust. 5
J.    Autostrady i drogi ekspresowe
153 art. 97 Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu 300-500 art. 19 ust. 3a
154 art. 97 lub

art. 92 § 1

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych 2000 art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3 lub § 17 ust. 1 [1]
155 art. 97 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 art. 23 ust. 2
156 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 art. 45 ust. 1 pkt 4
157 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 art. 49 ust. 3
158 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 art. 49 ust. 3
159 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1
K.   Zatrzymanie i postój
160 art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100-300 art. 46 ust. 1
161 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 art. 46 ust. 2
162 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150-300 art. 46 ust. 3
163 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 art. 47
164 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 art. 47a
Zatrzymywanie pojazdu: 300 art. 49 ust. 1 pkt 1
165 1)      na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
166 2)      na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi 100-300 art. 49 ust. 1 pkt 2
167 3)      w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 art. 49 ust. 1 pkt 3
168 4)      na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 art. 49 ust. 1 pkt 4
169 5)      na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 art. 49 ust. 1 pkt 5
170 6)      w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 art. 49 ust. 1 pkt 6
171 7)      przy lewej krawędzi jezdni 100 art. 49 ust. 1 pkt 7
172 8)      na pasie między jezdniami

 

100 art. 49 ust. 1 pkt 8
173 9)      w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 100 art. 49 ust. 1 pkt 9
174 10)   w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 art. 49 ust. 1 pkt 10
175 11)   na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100 art. 49 ust. 1 pkt 11
176 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 art. 49 ust. 2 pkt 1
177 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 art. 49 ust. 2 pkt 2
178 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 art. 49 ust. 2 pkt 3
179 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 art. 49 ust. 2 pkt 4
180 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 200-300 art. 49 ust. 2 pkt 5
181 art. 84 lub

art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2
L.   Używanie świateł zewnętrznych
182 art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 300 art. 51 ust. 1
183 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 art. 51 ust. 1 lub 2
184 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 art. 51 ust. 6
185 Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 art. 51 ust. 1 lub ust. 6
186 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2
187 art. 97 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 art. 51 ust. 3
188 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 art. 51 ust. 5
189 Używanie „szperacza” podczas jazdy 100 art. 52 ust. 3
M.  Używanie pojazdów w ruchu drogowym
190 art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 art. 53 ust. 2
191 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 art. 54 ust. 1 lub ust. 3
192 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 art. 54 ust. 4
193 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 art. 55 ust. 1
194 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 art. 59 ust. 2
195 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 art. 60 ust. 1 pkt 1
196 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 300 art. 60 ust. 1 pkt 2
197 Zakrywanie tablic rejestracyjnych 500
198 Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100
199 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 500 art. 60 ust. 1 pkt 3
200 Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone 500 art. 60 ust. 1 pkt 3a
201 Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej 300 art. 60 ust. 1 pkt 3b
202 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 art. 60 ust. 1 pkt 4
203 Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności 100 art. 60 ust. 1a
204 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 art. 60 ust. 2 pkt 1
205 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem nie wyższa niż 300 art. 60 ust. 2 pkt 2
206 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze 100 art. 60 ust. 2 pkt 3
207 Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku 300 art. 60 ust. 2 pkt 4
208 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 art. 60 ust. 2 pkt 5
209 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 art. 60 ust. 3
210 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne 200 art. 32 ust. 6
Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:
211 1)      nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież 200
212 2)      niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży 200 art. 57 ust. 1
213 3)      oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50 art. 57 ust. 3
214 Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat 200 art. 57 ust. 2
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku: 200 art. 57a ust. 1
215 1)      włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci
216 2)      zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny”, jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób 50 art. 57a ust. 3
217 Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

 

200 art. 58 ust. 1
218 Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

 

200 art. 58 ust. 2
N.   Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
219 art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 art. 61 ust. 2 pkt 4
220 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 art. 61 ust. 2 pkt 4
221 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 300 art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9
222 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200 art. 61 ust. 4
223 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

 

150 art. 61 ust. 5
224 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

 

100-300 art. 62 ust. 1
O.   Przewożenie osób
225 art. 97 Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 300 za każdą

osobę

przewożoną

w niewłaściwy

sposób,

nie wyższa

niż 3000

 

art. 63 ust. 1
226 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji 300 za każdą

osobę ponad

określoną liczbę,

nie wyższa

niż 3000

 

227 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 72–81

 

100 art. 63 ust. 2
228 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp.72–81 lub 226

 

100 art. 63 ust. 3
229 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

 

50 art. 63 ust. 5
IV. Kierujący
230 art. 94 § 1a Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia 200 art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]
231 art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 art. 38 lub art. 71 ust. 5a
232 art. 87 § 1a Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu 2500 art. 45 ust. 1 pkt 1
233 art. 87 § 2 Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 1000 art. 45 ust. 1 pkt 1
V. Inne wykroczenia
234 art. 85 § 1 Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego 400 art. 45 ust. 1 pkt 8
235 art. 100 pkt 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 art. 39 ust. 1 pkt 2 [2]
236 art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5]
art. 96 § 1 pkt 5 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu: 50-200
237 1)      nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia art. 66
238 art. 96 § 1 pkt 4 2)      pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 art. 71
art. 96 § 3 Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie: art. 78 ust. 4 albo ust. 5
239 1)      w postępowaniu w sprawach o przestępstwo nie niższa niż 4000
240 2)      w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie niższa niż 2000
241 3)      w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800
242 4)      w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia nie niższa niż 500
243 art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 art. 45 ust. 1 pkt 9
244 art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli 100 art. 45 ust. 1 pkt 10
245 art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 art. 39 ust. 1 pkt 10 [2]
246 art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 art. 30 [2]

 

247 art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200 art. 5 ust. 1 pkt 4, ust. 3, ust. 4 pkt 2 i 3 lub ust. 5 [3]
248 art. 97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200-500 § 2 [4]

 

249 art. 96b Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 400 art. 8 ust. 1 lub 2
art. 96b w zb.

z art. 92 § 1

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
250 1)      B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli” 650 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1–3 [1]
251 2)      B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” 500 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1]
252 3)      B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni… „ 500 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1]
253 4)      B-39 „strefa ograniczonego postoju” 500 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1]
254 5)      D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 1200 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]
255 6)      P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 1200 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]
VI. Znaki i sygnały drogowe
art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:  

250

§ 18 ust. 1–3 lub ust. 6-8 [1]
256 1)      B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”
257 2)      B-13 do B-14 „zakaz wjazdu…” 250 § 19 [1]
258 3)      C-12 „ruch okrężny” 250 § 36 ust. 1 [1]
259 4)      B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m” 150 § 20 ust. 1-3 [1]
260 5)      B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad………….. t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż………………. t” 500 § 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 [1]
261 6)      B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…” 100 § 18 ust. 9–13 [1]
262 7)      B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100 § 24 ust. 1 [1]
263 8)      B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 100 § 25 [1]
264 9)      B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników 200 § 26 [1]
265 10)   B-35 „zakaz postoju” 100 § 28 ust. 1 [1]
266 11)   B-36 „zakaz zatrzymywania się” 100 § 28 ust. 2 [1]
267 12)   B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…” 100 § 28 ust. 6 [1]
268 13)   B-39 „strefa ograniczonego postoju” 100 § 29 [1]
269 14)   C-1 do C-11 „nakaz jazdy…” 250 § 35 [1]
270 15)   C-13 „droga dla rowerów” 100 § 37 ust. 1 [1]
271 16)   C-14 „prędkość minimalna” 100 § 38 ust. 1 [1]
272 17)   C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi” 400 § 41 [1]
273 18)   BT-1 „ograniczenie prędkości” 100 § 81 ust. 1 i 2 [1]
274 19)   BT-3 „blokada zwrotnicy” 200 § 81 ust. 3 [1]
275 20)   P-2 „linia pojedyncza ciągła” 100 § 86 ust. 3 [1]
276 21)   P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” 200 § 86 ust. 4 [1]
277 22)   P-4 „linia podwójna ciągła” 200 § 86 ust. 5 [1]
278 23)   P-7b „linia krawędziowa ciągła” 100 § 86 ust. 8 pkt 2 [1]
279 24)   P-17 „linia przystankowa” 100 § 90 ust. 1 [1]
280 25)   C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 200 § 42 [1]
281 26)   P-21 „powierzchnia wyłączona” 100 § 90 ust. 5 [1]
282 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” 300 § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]
283 art. 92 § 1

 

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 § 99 [1]

§ 102 ust. 4 [1]

§ 107 [1]

Niestosowanie się do znaku:
284 1)      D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” 100 § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1]
285 2)      D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

 

100 § 49 ust. 3 [1]
286 3)      D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” 100 § 52 ust. 1–3, ust. 4 lub ust. 5 [1]
287 4)      D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 800 § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4

albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]

288 5)      P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 800 § 90 ust. 2

i § 92 albo § 90 ust. 4

i § 92 [1]

289 6)      D-19 „postój taksówek” 100 § 53 [1]
290 7)      F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” 250 § 72 lub

§ 87 ust. 1–2 [1]

291 8)      BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” 200 § 81 ust. 4 [1]
292 9)      P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” 100 § 90 ust. 2–3 [1]
293 10)   P-20 „koperta” 100 § 90 ust. 4 [1]
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

 

294 1)      wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 200 § 98 ust. 2 pkt 2 [1]
295 2)      kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16

 

200 § 100 [1]
296 3)      kierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105 500 § 95–98, 102, 104 lub 106 [1]
VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu
art. 86 § 1 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
297 1)      kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000
298 2)      uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500
art. 86 § 1a Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:  
299 1)      kierującego pojazdem mechanicznym 1500 / 3000
300 2)      uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie niższa niż 1500
301 art. 86 § 2 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka 2500
302 art. 90 § 2 Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym nie niższa niż 500

ai