Connect with us

Prawo

Od stycznia 2014 r. stan licznika spisywany na przeglądzie

Mocne wejście minister Bieńkowskiej. Od początku 2014 r. podczas przeglądu pojazdu diagności muszą spisywać stan licznika kilometrów

Opublikowano

-

Mocne wejście minister Bieńkowskiej. Od początku 2014 r. podczas przeglądu pojazdu diagności muszą spisywać stan licznika kilometrów

Deska rozdzielcza samochodu fot. rgbstock.com

Minister infrastruktury i rozwoju tuż przed końcem 2013 r. zmieniła rozporządzenie dotyczące badań technicznych pojazdów. Fot. rgbstock.com

Nowa minister połączonych resortów rozwoju regionalnego i transportu zaczęła rządy od mocnych posunięć. Elżbieta Bieńkowska zmieniła rozporządzenie dotyczące przeprowadzania przeglądów technicznych samochodów. Od stycznia 2014 r. diagności muszą rejestrować stan liczników sprawdzanych pojazdów. Wpisują go do swojej elektronicznej bazy, ale też na zaświadczeniach o odbytym przeglądzie – to dodatkowe potwierdzenia dla właścicieli pojazdów oprócz pieczątki w dowodzie rejestracyjnym.
Bieńkowska wydała takie rozporządzenie zmieniające 18 grudnia 2013 r. W „Dzienniku Ustaw” opublikowane zostało 30 grudnia 2013 r.

Nowe prawo może pomóc w walce z plagą cofania liczników przy sprzedaży samochodów. Jaka jest skala zjawiska można przekonać się przeglądając oferty sprzedaży. Polskim cudem jest fakt, że większość używanych pojazdów, według stanu licznika przejechało zaledwie 150 tys. km, a przy starszych autach wartość ta oscyluje wokół 200 tys. km.
Tę patologię dobrze zobrazował jeden z użytkowników motoryzacyjnego forum, który przeanalizował oferty sprzedaży samochodów vw passat w popularnym serwisie aukcyjnym. Z każdego rocznika wyliczył średni przebieg samochodu na podstawie 30 ofert. Okazało się, że samochody w Polsce jeżdżą po drogach jedynie przez 4 lata od momentu produkcji. Wówczas ich przebieg wyraźnie wzrasta ze średnio 40 tys. km w rocznych pojazdach do średnio 87 tys. km przy samochodach dwuletnich, 134 tys. km – trzyletnich, 175 tys. km – czteroletnich. Później samochody teoretycznie przez trzy lata stoją w garażach, bo przebiegi aut do 7-lat oscylują wokół średniego przebiegu czteroletnich maszyn. Samochody w wieku od 7 do 15 lat także praktycznie nie jeżdżą. Ich przebieg to zwykle ok. 200 tys. km. W 20-latkach zwiększa się on zaledwie do średnio 229 tys. km.

Trudno zakładać, że obowiązek rejestracji przebiegu pojazdu zlikwiduje szarą strefę „cofających liczniki”. Wystarczy przecież, że nieuczciwy sprzedawca za każdym razem tuż przed przeglądem zmniejszy trochę liczbę kilometrów przejechanych przez rok. Ale z pewnością oszustom będzie trudniej. Nie będą mogli już tak przedstawić przebiegu samochodu tuż przed sprzedażą, jakby przez lata używania w ogóle nie poruszało się po drogach.

Co dokładnie zmieniło się w rozporządzeniu

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.:

§4 ust. 4
„4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, a także dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.”;

§ 6 ust. 1:
„2) wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, wystawia dokument identyfikacyjny pojazdu;
3) informuje posiadacza pojazdu o rodzaju stwierdzonych usterek drobnych i konieczności ich usunięcia, zamieszczając stosowne adnotacje w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.”,

§ 6 ust. 9:
„9. W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta dokonuje takiego wpisu w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.”;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
4) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w ust. 2 dodaje się pkt 17–19 w brzmieniu:
„17) kategoria pojazdu,
18) oznaczenie kraju rejestracji,
19) odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania.”.

ki