Connect with us

Prawo

Parking dla niepełnosprawnych tylko z zarejestrowaną kartą

Będzie centralna ewidencja kart uprawniających do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych. Prezydent podpisał znowelizowane przepisy, które zakładają też karę 2 tys. zł za bezprawne posługiwanie się takim dokumentem

Opublikowano

-

Będzie centralna ewidencja kart uprawniających do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych. Prezydent podpisał znowelizowane przepisy, które zakładają też karę 2 tys. zł za bezprawne posługiwanie się takim dokumentem

Znak - miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Oznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Fot. rgbstock.com

Koniec nadużywania miejsc parkingowych, które powinny służyć tylko niepełnosprawnym. Urzędnicy ograniczą wykorzystywanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę Prawo o ruchu drogowym, która zmienia zasady korzystania z takich kart parkingowych.

Po pierwsze będą one rejestrowane w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Choć na to przyjdzie jeszcze poczekać. System rejestracji kart w CEPiK ma zacząć działać od 4 stycznia 2016 r.
Zgodnie z nowelizacją karty będą otrzymywać osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Dokumenty będą ważne tak samo jak okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat. Karty dla placówek, które obsługują niepełnosprawnych ważne będą przez 3 lata.
Dodatkowo zmieniono też Kodeks wykroczeń, w którym pojawił się nowy typ wykroczenia. Za takie uznawane będzie posługiwanie się w nieuprawniony sposób kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej. Będzie to karane grzywną do 2 tys. zł.

Dodatkowo zmieniono w tym zakresie jeszcze Ustawę o drogach publicznych, Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym wejdzie w życie 1 lipca 2014 r.

luz

źródło: MSW