Connect with us

Prawo

Recydywa. Za jakie wykroczenia od 17 września grozić będą podwójne mandaty?

Opublikowano

-

Od 17 września mandaty za niektóre wykroczenia będą dla kierowców podwójne. W jakich sytuacjach? I za jakie dokładnie wykroczenia? Wyjaśniamy zasady recydywy
Policjant mierzący radarem prędkość samochodów. Źródło: Zachodniopomorska Policja

Policjant mierzący radarem prędkość samochodów. Źródło: Zachodniopomorska Policja

17 września 2022 r. w Polsce podwyższone zostaną grzywny mandatów w ramach tzw. recydywy. Chodzi o kierowców, którzy popełnią wykroczenie ponownie – w ciągu dwóch lat od pierwszego złamania prawa. Tacy będą musieli zapłacić podwójną grzywnę. Jak to dokładnie będzie działało?

Bolesne tylko niektóre wykroczenia

Podwójne kary za recydywę będą dotyczyły tylko niektórych wykroczeń drogowych. Ustawa szczegółowo je wylicza. Objęte zostaną tym następujące zachowania:

– spowodowanie kolizji, w wyniku której ktoś zostanie niegroźnie ranny lub doznaje rozstroju zdrowia
(nie chodzi więc o same obcierki parkingowe, ale nie chodzi też o poważne zdarzenia – kończące się obrażeniami wymagającymi hospitalizacji powyżej 7 dni);

– spowodowanie kolizji (każdej!) i innego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym po użyciu alkoholu (czyli od 0,2 promila) lub podobnie działającego środka;

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu;

– niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych;

prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (czyli od 0,2 promila) lub podobnie działającego środka;

próba uniknięcia kontroli drogowej – niezastosowanie się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 31 km/h;

naruszenie zakazu wyprzedzania (wyrażanego przez prawo np. na skrzyżowaniach, jak i przez znak w konkretnym miejscu);

prowadzenie pojazdu bez uprawnień;

objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym;

wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych;

– wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego [UWAGA: dotyczyć to może niezastosowania się do wielu znaków drogowych!]

Kiedy popełnisz recydywę?

Recydywa to popełnienie tego samego wykroczenia po raz drugi w ciągu dwóch lat od prawomocnego ukarania za taki czyn popełniony wcześniej.

Oznacza to, że trzeba popełnić dokładnie to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat, by zostać ukaranym podwójną grzywną mandatu. Zatem ktoś, kto złamał zakaz wyprzedzania i dostał mandat (przyjął go, bądź przegrał w sądzie) i kto w ciągu dwóch lat znów złamie zakaz wyprzedzania dostanie grzywnę w podwojonej wysokości.

Ważne: złamanie zakazu wyprzedzania i potem dokonanie innego wykroczenia z katalogu objętych recydywą – na przykład nieustąpienie pieszemu, oznacza że nie dostanie się podwójnej grzywny mandatu. Bo to dwa różne wykroczenia, a recydywa dotyczy tylko popełnienia ponownie dokładnie tego samego.

Istotne: nie ma znaczenia, jakie wykroczenia kierowca popełnił przed 17 września 2022 r. Dopiero wykroczenia popełnione od 17 września 2022 r. będą miały wpływ na recydywę. Zatem np. przekroczenie prędkości o co najmniej 31 km/h przed wejściem w życie nowych przepisów nie spowoduje, że ponowny taki występek popełniony po 17 września zostanie ukarany podwójnym mandatem.
Podwójny mandat dostanie ten, który popełni jedno z wymienionych wcześniej wykroczeń od 17 września 2022 r. i potem ponownie popełni takie samo wykroczenie.

Jaka wysokość mandatów przy recydywie?

I najważniejsze – jakie będą wysokości mandatów przy recydywie dla kierowców? To zależy od wykroczenia. Zawsze będą po prostu podwojone kwoty:

PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI

31-40 km/h: 800 zł – RECYDYWA: 1600 zł;

41-50 km/h: 1000 zł – RECYDYWA: 2000 zł;

51-60 km/h: 1500 zł – RECYDYWA: 3000 zł;

61-70 km/h: 2000 zł – RECYDYWA: 4000 zł;

71 km/h i więcej: 2500 zł – RECYDYWA: 5000 zł

ZACHOWANIA WOBEC PIESZYCH

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu: 1500 zł – RECYDYWA: 3000 zł;

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim: 1500 zł – RECYDYWA: 3000 zł;

Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pieszemu: 1500 zł – RECYDYWA: 3000 zł;

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 1500 zł – RECYDYWA: 3000 zł

ZACHOWANIA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym: 2000 zł – RECYDYWA: 4000 zł

Wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 2000 zł – RECYDYWA: 4000 zł

Wjazd na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych: 2000 zł – RECYDYWA: 4000 zł

Wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2000 zł – RECYDYWA: 4000 zł

INNE WYKROCZENIA

Złamanie zakazu wyprzedzania: 1000 zł – RECYDYWA: 2000 zł

Spowodowanie kolizji, w której ktoś doznał rozstroju zdrowia lub został ranny: 1500 zł – RECYDYWA 3000 zł

Spowodowanie kolizji (każdej!) i innego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym po użyciu alkoholu (czyli od 0,2 promila) lub podobnie działającego środka: 2500 zł – RECYDYWA: 5000 zł

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (czyli od 0,2 promila) lub podobnie działającego środka: 2500 zł – RECYDYWA: 5000 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 1500 zł – RECYDYWA 3000 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania: 1000 zł – RECYDYWA: 2000 zł

Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień: (d0) 1500 zł – RECYDYWA: (do) 3000 zł

Niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego: do 5000 zł – RECYDYWA: do 10 000 zł

Będą też wyższe kwoty punktów karnych

Od 17 września 2022 r. będzie też nowy taryfikator punktów karnych. Za niektóre wykroczenia grozić będzie od razu nawet 15 punktów karnych (SPRAWDŹ NOWY TARYFIKATOR PUNTKÓW KARNYCH)

luz