Connect with us

Prawo

Rząd rozpoczął prace nad projektem ws. pieszych. Planuje go przyjąć do końca marca

Opublikowano

-

Rada Ministrów rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji, która da pieszym większą ochronę prawną przed przejściami dla pieszych, ujednolici dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym do 50 km/h i pozwoli odbierać prawo jazdy na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę także poza miastami

Przejście dla pieszych Fot. CC0

Po dwóch miesiącach rząd oficjalnie rozpoczął prace nad projektem zmian w prawie, który ma przynieść poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Projekt Ministerstwa Infrastruktury został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów z założeniem, że rząd przyjmie go w I kwartale tego roku – a więc do końca marca. Potem proponowane zapisy najpewniej trafią do konsultacji publicznych (choć w polskim prawie możliwa jest ścieżka omijająca ten element tworzenia prawa).

W wykazie prac nowelizację Prawa o ruchu drogowym opisano bardzo lakonicznie. Nie podano żadnych szczegółów, które znajdą się w rozwiązaniach prawnych.

„Celem ograniczenia ryzyka wypadku pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, projekt ustawy zakłada zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Jednocześnie projektowana zmiana ustawy rozwiązuje problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w różnych aktach prawnych, co pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowanie podnoszonych zastrzeżeń w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekroczeniem przez niego drogi w miejscach wyznaczonych do tego celu” – napisano w uzasadnieniu potrzeb takich zmian. I dodano: „Dodatkowo badania i statystyki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazują, że pojazdy na drogach poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczają prędkość dozwoloną w danym obszarze. Prędkość pojazdu ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu, szerokości pola widzenia przez kierującego oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W związku z tym proponuje się wprowadzenie zmian, które przyczynią się do ograniczenia najcięższych skutków wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz eliminowania z ruchu drogowego grupy kierowców, która nie uznaje ograniczeń prędkości i stanowi ogromne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego”.

Rząd unika też podania szczegółów w punkcie „Istota rozwiązań ujętych w projekcie”. Zapisano tam jedynie, że „Zmiana brzmienia przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych, redukcję liczby wypadków drogowych w rejonie przejść dla pieszych oraz zapewnienie przejrzystości przepisów w zakresie zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych”.

luz