Connect with us

Prawo

Rząd zaczyna pracę nad elektrycznymi hulajnogami. W świetle prawa będą… rowerami

Opublikowano

-

Rada Ministrów zaczęła prace nad projektem, który ma w Polsce uregulować status elektrycznych hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. Według prawa będą… rowerami. Będą musiały mieć ograniczoną prędkość do 25 km/h i określone wymiary

Hulajnogi amerykańskiego operatora Bird dostępne są we Francji oraz od niedawna także w Warszawie. Fot. Cam.wu/CC ASA 4.0

Hulajnogi amerykańskiego operatora Bird dostępne są we Francji oraz od niedawna także w Warszawie. Fot. Cam.wu/CC ASA 4.0

Dziś do planu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisano nowelizację prawa przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury. To projekt, który ma załatać dziurę prawną – określić status takich pojazdów jak m.in. elektryczne hulajnogi.
„(…) na podstawie obecnych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynika, że osoba poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem, co powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do osób poruszających się przy pomocy takich urządzeń ze strony organów upoważnionych do kontroli ruchu drogowego” – zauważa ministerstwo.

Jak to się zmieni?

Maksymalnie 25 km/h

Resort infrastruktury chce po pierwsze wprowadzić do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicję urządzenia transportu osobistego i określić dla tego urządzenia maksymalne wymiary.
UTO będzie musiało mieć szerokość nieprzekraczającą w ruchu 0,9 m, długość nieprzekraczająca 1,25 m, masę własną nieprzekraczającą 20 kg oraz maksymalną prędkość jazdy ograniczoną konstrukcyjnie do 25 km/h. Źródłem napędu będzie napęd elektryczny.

UTO nie dla dzieci poniżej 10 roku życia

Zgodnie z projektowaną regulacją, urządzenie transportu osobistego objęte zostało definicją roweru. Dlatego – jak wyjaśnia resort – kierujący tym urządzeniem będzie mógł korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów) i będzie obowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa). Z tego względu, osoby poniżej 10 roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie będą mogły korzystać z urządzeń transportu osobistego.

Firmy, które sprzedają w Polsce lub wynajmują takie urządzenia, będą musiały zadbać o ich zgodność z wymaganiami ustawy. Za oferowanie UTO nie spełniających regulacji grozić będą kary administracyjne.
Projekt ustawy zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym urządzenia wyposażone w napęd elektryczny niespełniające wymagań określonych w art. 2 pkt 47b ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tj. długość, szerokość, masa własna, prędkość) przeznaczone do używania na drodze publicznej powinny zostać dostosowane do tych wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jak jest w innych krajach?

Biuro Analiz Sejmu RP opracowało informację o tym, jak kwestię UTO uregulowano do tej pory w innych krajach. Wynika z niej, że w Holandii pojazdy o napędzie elektrycznym – takie jak elektryczne hulajnogi, elektryczne deskorolki, elektryczne rowery jednokołowe, elektryczne rowery (rozwijające prędkość do 25 km/h) – zgodnie z prawem o ruchu drogowym traktowane są jak „lekkie motorowery”. W związku z tym pojazdy te uprawnione są do poruszania się po drogach dla rowerów. Kierujący takim pojazdem ma m.in. obowiązek: jazdy z prędkością do 25 km/h, jazdy przy prawej krawędzi pasa ruchu oraz ukończony 16 rok życia. Ponadto nałożono m.in. obowiązek wyposażenia pojazdu w światło przednie i tylne widoczne w nocy i w przypadku ograniczonej widoczności, obowiązek wyposażenia pojazdu w światło w dzwonek lub inny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) oraz obowiązek posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu (OC). Holenderskie przepisy prawa nie nakładają, na użytkowania lekkiego motoroweru, obowiązku posiadania prawa jazdy oraz stosowania kasku. Nie występuje także obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego dla pojazdu takiego jak elektryczna hulajnoga itp.

W Danii pozwala się na poruszanie się po ścieżkach rowerowych osobie korzystającej z elektrycznej deskorolki i hulajnogi oraz elektrycznego pojazdu samobalansującego, jeżeli ukończyła 15 rok życia. Natomiast wskazane pojazdy muszą być wyposażone w przynajmniej jedno światło przednie (białe lub żółte) i przynajmniej jedno światło tylne (czerwone) widoczne z odległości minimum 300 metrów oraz dodatkowe światła odblaskowe. Prędkość poruszania się tymi pojazdami musi być dostosowana do warunków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób. W obszarach, na których brak jest ścieżek rowerowych wymienione pojazdy elektryczne mogą poruszać się po drogach w przypadku ustanowienia limitu prędkości do 50 km/h.

W Niemczech  w 2019 r. ustanowiono podstawy prawne umożliwiające korzystanie przez osoby od 14 roku życia z lekkich pojazdów elektrycznych wyposażonych w kierownicę lub poręcz. Kierujący tymi pojazdami muszą korzystać ze ścieżki rowerowej. W przypadku, gdy nie ma wydzielonych ścieżek, można również korzystać z pojazdów elektrycznych lekkich na jezdni. W tym zakresie zasady ruchu drogowego odnoszące się do tych pojazdów różnią się od zasad ruchu drogowego dla rowerów. Ponadto określono maksymalną prędkość dla pojazdów – 20 km/h.

W przypadku Szwecji oraz Norwegii, państwa te dla analogicznych pojazdów elektrycznych, przeznaczonych do użytku przez jedną osobę, określiły maksymalną prędkość do 20 km/h. Państwa te określiły zasady ruchu drogowego dla małych pojazdów elektrycznych w taki sam sposób jak dla rowerów.

luz