Connect with us

Prawo

Zmuszą Polskę do bezpieczniejszej infrastruktury? UE chce audytów BRD na większej ilości dróg

Opublikowano

-

Unia Europejska zdecydowała nieformalnie o nowych standardach bezpieczeństwa dróg. Audyty pod kątem BRD mają dotyczyć nie tylko dróg z transeuropejska sieć transportowej TEN-T, ale także głównych dróg w kraju oraz wszystkich poza miastami, które są finansowane z UE

Roboty drogowe. Fot. CC0

Nowe regulacje zobowiązują państwa do tego, by przy budowie i projektowaniu dróg brały pod uwagę także bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Fot. CC0

Państwo członkowskie UE mają obowiązek przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeństwa drogowego, muszą także kwestie BRD traktować priorytetowo przy projektowaniu i realizacji nowych drogowych inwestycji. Zgodnie z dotychczasowym prawem dotyczy to tylko głównych europejskich dróg należących to transeuropejskiej sieci transportowej czyli TEN-T.

Wyłączone z audytów tylko drogi o niewielkim ruchu

Ma to jednak ulec zmianie. UE zdecydowała o rozszerzeniu audytów bezpieczeństwa także na inne drogi – wszystkie autostrady, drogi krajowe, drogi pozamiejskie, które są finansowane ze środków unijnych. Państwa będą mogły wprawdzie wskazać drogi, na których nie będą prowadzone audyty. Ale będę musiały to dobrze uzasadnić i będzie to możliwe jedynie w przypadku dróg o małym natężeniu ruchu, które nie stwarzają ryzyka dla kierowców czy innych uczestników ruchu drogowego. Decyzje o wyłączeniu spod audytu będę kontrolowane przez Komisję Europejską. Ta będzie także publikować mapę wszystkich dróg, które zostaną objęte ich oceną pod kątem BRD.

Nowe regulacje zobowiązują także państwa członkowskie do tego, by przy projektowaniu dróg i budowie nowej infrastruktury brały pod uwagę bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale również niechronionych uczestników ruchu – pieszych, czy rowerzystów. Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską włączenie do audytu innych dróg niż tylko te należące do sieci TEN-T  może w latach 2020-2030 uratować życie 3,2 tys. osób i zapobiec poważnym obrażeniom u 20 tys.

ETSC: audyt powinny przechodzić też drogi miejskie i wiejskie

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wraz z innymi organizacjami wezwała UE do szerszych kontroli bezpieczeństwa dróg – objęcia nimi również wszystkich głównych dróg miejskich i wiejskich. Parlament Europejski jak i państwa członkowskie nie zgodziły się jednak na takie rozszerzenie obecni obowiązujących przepisów. Audyt tych dróg będzie jednak możliwy na wniosek państwa członkowskiego.  – Chcielibyśmy, aby audyty dotyczyły każdej drogi na terenie UE, ale nowo zwarta umowa w sprawie ich rozszerzenia i tak  jest jednak ważnym krokiem naprzód – stwierdziła Ellen Townsend z ETSC. Dodała, że zmiana przepisów przyczyni się do lepszego projektowania dróg i zarządzania bezpieczeństwem. Jest też szansą na poprawę sytuacji na odcinkach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Póki co nowe zasady kontroli dróg pod względem bezpieczeństwa to jedynie nieformalne polityczne porozumienie. Musi zostać oficjalnie potwierdzone zarówno przez PE jak i państwa członkowskie UE.

AN