Connect with us

Rozmowy i opinie

Piotr Świderski: dlaczego zarejestrowani przez fotoradar w Poznaniu kierowcy nie mogą być ukarani

Opublikowano

-

Policja może nałożyć grzywnę, gdy stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą urządzenia rejestrującego. Jednak, że popełnione wykroczenia powinno zostać zarejestrowane przez uprawnionego funkcjonariusza, nie zaś przez inny podmiot, pozbawiony uprawnień do korzystania z urządzeń rejestrujących

Piotr Świderski, radca prawny Fot. arch.

Piotr Świderski, radca prawny Fot. arch.

Ustawą zmieniającą ustawę – prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, pozbawiono straże gminne (miejskie) uprawnień do dokonywania kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących (popularnie zwanych fotoradarami). Od tej pory ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących należy wyłącznie do kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego i Policji.

Straży gminnej (miejskiej) pozostawiono nadal pewien zakres uprawnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego, ale jest on ściśle określony w ustawie – prawo o ruchu drogowym. Próba dalszego korzystania przez straż gminną (miejską) z urządzeń rejestrujących i wyręczania w tym Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji, choćby jedynie poprzez przekazywanie Policji zarejestrowanych w ten sposób wykroczeń drogowych, wydaje się być próbą obejścia przepisów i przekraczaniem przez straż gminną (miejską) przysługujących jej uprawnień.

Warto też zwrócić uwagę, że straż gminna (miejska) nie została uprawniona, w przeciwieństwie do np. Inspekcji Transportu Drogowego, do przetwarzania obrazu pojazdu, wizerunku kierującego pojazdem i innych danych związanych z zarejestrowanym wykroczeniem do celów określonych w ustawie – prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, w postępowaniu mandatowym, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może nałożyć grzywnę, m. in. gdy stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą urządzenia rejestrującego. Brzmienie przepisu sugeruje jednak, że popełnione wykroczenia powinno zostać zarejestrowane przez uprawnionego funkcjonariusza, nie zaś przez inny podmiot, pozbawiony uprawnień do korzystania z urządzeń rejestrujących.

Piotr Świderski, radca prawny