Connect with us

Rozmowy i opinie

Rzeczniczka viaTOLL: Kapsch może zarobić maksymalnie 4,9 mld zł

Dorota Prochowicz, rzeczniczka viaTOLL twierdzi, że objęcie systemem samochodów osobowych nie zwiększy dochodów operatora. – Zgodnie z umową Kapsch może otrzymać za budowę i zarządzanie systemem maksymalnie 4,9 mld zł – mówi

Opublikowano

-

Dorota Prochowicz, rzeczniczka viaTOLL twierdzi, że objęcie systemem samochodów osobowych nie zwiększy dochodów operatora. – Zgodnie z umową Kapsch może otrzymać za budowę i zarządzanie systemem maksymalnie 4,9 mld zł – mówi

Dorota Prochowicz, rzeczniczka systemu viaTOLL. Źródło: linkedin.com

Dorota Prochowicz, rzeczniczka systemu viaTOLL. Źródło: linkedin.com

Ministerstwo infrastruktury zapowiedziało likwidację poboru opłat autostradowych na bramkach i przejście na system viaTOLL. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo – znikną kolejki na bramkach. Jak firma i system są dziś przygotowane do rozszerzenia elektronicznego poboru opłat również na samochody osobowe? 
Dorota Prochowicz, rzecznik systemu viaTOLL: Firma Kapsch Telematic Services, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zbudowała i zarządza systemem viaTOLL. Jest on dedykowany elektronicznemu poborowi opłat dla pojazdów i zespołów pojazdów o DMC (dopuszczalna masa całkowita) powyżej 3,5 tony oraz autokarom i busom z więcej niż 9 miejscami siedzącymi. W ramach systemu Kapsch prowadzi również elektroniczny (viaAUTO), jak i manualny pobór opłat na odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Zatem już w tym momencie firma jest doskonale przygotowana, z technicznego punktu widzenia, do obsługi pojazdów lekkich.

Czy potrzebne będą jakiekolwiek inwestycje infrastrukturalne na autostradach po zdjęciu z nich dotychczasowych punktów poboru opłat, czy też istniejące instalacje są wystarczające?
Inwestycje na wybudowanych już placach poboru opłat prawdopodobnie ograniczą się do reorganizacji ruchu, poza tym nasza infrastruktura już tam funkcjonuje, bo za przejazd elektronicznie płacą ciężarówki – wystarczy wykorzystać istniejące przyłącza. Na nowych odcinkach autostrad koszty będą niewspółmiernie mniejsze od budowy i utrzymania placów poboru opłat.

Czy w przypadku tak dużego poszerzenia grona klientów viaTOLL – firma udostępni polskim kierowcom samochodów urządzenia do elektronicznego poboru opłat za darmo, albo za jakąś mniejszą kaucję niż obecnie stosowane?
Zarówno cały system, jak i infrastruktura oraz urządzenia są własnością Skarbu Państwa, zatem ich cena zależy od decyzji GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie urządzenie viaAUTO stanowi alternatywny sposób wnoszenia opłaty za korzystanie z autostrad płatnych. W przeciwieństwie do urządzenia viaBOX dedykowanego pojazdom ciężkim i pozyskiwanego za kaucją, urządzenie viaAUTO należy kupić za 135 zł. Przyszły model  cenowy i dystrybucji, po ewentualnym zastąpieniu płatności manualnej elektroniczną, nie jest jeszcze znany.

Ile złożono reklamacji dotyczących niesłusznie naliczonych opłat lub kar w systemie viaTOLL od stycznia 2014 do końca kwietnia 2014? Jakiej w sumie kwoty dotyczą?
W ostatnim kwartale odnotowaliśmy niespełna 4,5 tys. reklamacji (przy ponad 775 tys. użytkowników). Średnio 13 proc. z nich stanowiły reklamacje finansowe, jednak w znakomitej większości dotyczyły rozliczeń gwarancji bankowych (28 proc.) i opłacania not obciążeniowych (11 proc.). Jako operator systemu nie posiadamy  statystyk dotyczących nakładanych kar, gdyż leży to w gestii Inspekcji Transportu Drogowego.

Ile trwa średnio czas rozstrzygania reklamacji w systemie viaTOLL od momentu zgłoszenia przez klienta?
Operator systemu ma 10 dni na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego. Wszelkie, inne zapytania są rozpatrywane w terminie 30-dniowym.
Na podstawie dostarczonych przez użytkownika informacji GITD może w przypadku wątpliwości wezwać operatora systemu viaTOLL do złożenia wyjaśnień i weryfikacji otrzymanych informacji. Jeśli w wyniku postępowania GITD stwierdzi, że kara została nałożona na użytkownika niezgodnie z prawem, wówczas uchyli ją a kwota kary pieniężnej zostanie zwrócona użytkownikowi. Formalne odwołanie się od nałożonej kary administracyjnej jest jedynym sposobem wnioskowania o uchylenie decyzji. Ostateczna decyzja jest wydawana przez organ kontrolny po przeanalizowaniu wszystkich materiałów związanych ze sprawą.

Jakie są obecnie średnie miesięczne wpływy opłat w systemie viaTOLL?
Biorąc pod uwagę cztery pierwsze miesiące 2014 roku, średniomiesięczne wpływy z systemu viaTOLL przekraczają 108 mln zł. Do końca kwietnia 2014 wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu viaTOLL i opłat wnoszonych za korzystanie z państwowych płatnych odcinków autostrad A2 i A4 wyniosły 2,947 mld zł.

Jakie są średnie miesięczne dochody operatora systemu? Czy są związane z wysokością wpływających opłat np. procentowo i zwiększą się po rozszerzeniu e-myta na samochody osobowe, czy jest to stała kwota?
Zgodnie z podpisaną umową z GDDKiA operator może otrzymać łączne wynagrodzenie za budowę i zarządzanie systemem maksymalnie w wysokości 4,9 mld zł – ta kwota zakłada sieć dróg płatnych o długości 7000 km w całej Polsce. Umowę podpisano na 8 lat, a wynagrodzenie nie jest związane z wysokością wpływów do systemu.

rozmawiał Łukasz Zboralski